Litteratur

Her kan du læse om muligheder for støtte til litteraturområdet på Kulturministeriets område.

Der findes en række muligheder for at søge tilskud på litteraturområdet i Danmark.

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur giver tilskud til forskellige litterære formål.

Læs mere om muligheder og betingelser for at få tilskud

Biblioteksafgiften

Biblioteksafgiften er en kulturstøtteordning for kunstnere, hvis værker benyttes på Danmarks folke- og skolebiblioteker. Forfattere, oversættere, illustratorer og andre skabere af værker, skrevet og udgivet på dansk i trykt form eller indlæst på lydbånd, kan få del i biblioteksafgiften.

Læs mere om ansøgning og frister på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside

Tidsskriftstøtte

Statens Kunstfond tildeler tidsskriftsstøtten på baggrund af en konkret og skønsmæssig vurdering af det enkelte tidsskrift.

På kunstfondens hjemmeside kan du læse mere om ansøgning og frister for Tidsskriftstøtten