lokalradio og tv

Her kan du læse om muligheder for støtte til lokalradio og -tv på Kulturministeriets område.

Spørgsmål vedrørende støtte til lokalradio og tv programvirksomhed bedes rettet til Kontor for Medier.

Slots- og Kulturstyrelsen 
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Tlf.: 33 73 33 73
Fax: 33 73 33 72
E-mail:
rtv@slks.dk
Hjemmeside: www.slks.dk

Kontor for Medier er sekretariat for Radio- og tv-nævnet, som administrerer lokalradio- og tv-puljen. På sekretariatets hjemmeside kan du læse om puljerne, finde ansøgningsvejledninger, se ansøgningsfrister mv.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside