MUSEER

Her kan du læse om muligheder for støtte til museer på Kulturministeriets område.

Slots- og Kulturstyrelsen tilskudsordninger til løsning af fællesopgaver, erhvervelser samt museernes virksomhed i øvrigt er forbeholdt statsanerkendte og statslige museer, museale organisationer og fællesinstitutioner. 

Læs mere om statslige tilskud og bevillinger på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside