musik

Her kan du læse om muligheder for støtte til musik på Kulturministeriets område.

Statens Kunstfond yder en lang række tilskud til musikområdet.

Læs mere om Legatudvalget for Musik på kunst.dk

Læs mere om Projektstøtteudvalget for Musik på kunst.dk

Musikhandlingsplan 2019-2022

Kulturministeriet har igangsat en musikhandlingsplan for 2019-202.
Musikhandlingsplanen tager fat i grundlaget for den musikalske fødekæde og igangsætter eller viderefører en række initiativer inden for talent- og vækstlagsudviklingen.
Fokusområderne i handlingsplanen er:

  • Børn og unge
  • Live-musik
  • Landsdelsorkestrene
  • Skabende kunst
  • Internationalt udsyn

Læs musikhandlingsplanen Én musikscene - mange genrer