musik

Her kan du læse om muligheder for støtte til musik på Kulturministeriets område.

Statens Kunstfond yder en lang række tilskud til musikområdet.

Læs mere om Statens Kunstfonds Legatudvalgs arbejde på kunst.dk

Læs mere om Statens Kunstfonds projektstøtteudvalgs arbejde på kunst.dk

Én musikscene - mange genrer

Kulturministeriet har igangsat en musikhandlingsplan for 2012-2015.
Musikhandlingsplanen tager fat i grundlaget for den musikalske fødekæde og igangsætter eller viderefører en række initiativer inden for talent- og vækstlagsudviklingen.
Fokusområderne i handlingsplanen er:

  • Nye initiativer til styrkelse af de rytmiske vækstlag
  • En særlig indsats for den unge elite
  • Styrkelse af transportstøtten
  • Fokus på de honorarstøttede spillesteder
  • Fokus på talentpleje på musikskoleniveau
  • Fokus på musikeksport

Fokusområderne og de konkrete initiativer i Én musikscene - mange genrer er udarbejdet i samråd med det daværende Statens Kunstråds Musikudvalg.

Læs musikhandlingsplanen Én musikscene - mange genrer