nordisk kulturstøtte

Her kan du læse om muligheder for nordiske kulturstøtteordninger på Kulturministeriets område.

Nordisk kultursamarbejde har som overordnede mål:

  • At fremme mangfoldigheden i kulturen: Kultursamarbejdet under Nordisk ministerråd skal bidrage til at fremme og værne om mangfoldigheden i den nordiske kultur, samt at fremme og styrke den nordiske dimension i landenes kulturliv.
  • At formidle kunstnere og deres værker: Der skal findes gode forudsætninger for mobilitet både for individer, grupper og kulturprodukter.
  • At styrke kvalitet og konkurrencekraft i nordisk kunst- og kulturliv: Det nordiske kultursamarbejde skal styrke og udvikle den kulturelle og kunstneriske virksomhed i hele Norden.
  • Det nordiske kultursamarbejde skal resultere i at kultur og kunst fra de nordiske lande skal være tilgængelige i Norden og i at øge gennemslagskraften hos publikum i hele regionen og internationalt.
  • At komplementere indsatsen i det enkelte land.
  • At tage særlig hensyn til de selvstyrende områder og de særlige strukturelle forudsætninger for det kulturelle samarbejde, som gælder mellem de selvstyrende områder og det øvrige Norden.

Læs mere om støtte på Nordisk Ministerråds hjemmeside