Støtte til scenekunst

Statens Kunstfond har nedsat to udvalg til støtte på scenekunstområdet. Læs, hvad hhv. Legatudvalget og Projektstøtteudvalget yder støtte til.

Legatudvalget for Scenekunst

Legatudvalget for Scenekunst uddeler arbejdsstipendier og arbejdslegater til skabende kunstnere inden for scenekunstområdet. Udvalget uddeler desuden tilskud på eget initiativ gennem præmieringer af forestillinger.

Læs mere om Legatudvalget for Scenekunst på kunst.dk

Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Projektstøtteudvalget for Scenekunst uddeler tilskud til aktiviteter, der fremmer scenekunst i Danmark.

Statens Kunstfonds bevilling til formål fordels i henhold til lov om scenekunst §18 og består dels af finanslovsmidler og dels af midler bevilliget på det kulturelle udlodningsaktstykke til dans, garantifond og internationalt teater.

Statens Kunstfond kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde støtte til:

1) Skabende scenekunstnere

2) Præmiering af scenekunstneriske værker

3) Stationær og turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusive disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet

4) Fremme af ny dansk dramatik

5) Anskaffelse af teknisk udstyr m.v.

6) Fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde

7) Andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

Ved fordeling af støtte skal Statens Kunstfond ud over de kriterier, som er angivet i lov om Statens Kunstfonds virksomhed § 3, stk. 2 og 3, lægge vægt på at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed

Læs mere om Projektstøtteudvalget for Scenekunst på kunst.dk