Skibsbevaringsfonden

Her kan du læse om muligheder for støtte fra Skibsbevaringsfonden.

Skibsbevaringsfondens formål er:

  • at bidrage til bevaring og restaurering af karakteristiske danske fartøjer
  • at søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark

Den vigtigste direkte støtteform er rente- og afdragsfrie lån til ejere af bevaringsværdige fartøjer, der som modydelse accepterer en påtegning i skibets skøde. Hermed opnås i overensstemmelse med fondens fundats, at det bliver attraktivt for de udvalgte skibe at forblive i dansk eje, og at Skibsbevaringsfonden har indsigt i skibets fortsatte restaurering.

Fondens konsulenter yder desuden vejledning i forbindelse med restaurering af fartøjer, samt hjælp til dokumentation og udarbejdelse af restaureringsprojekter.

Fonden har udarbejdet en hjemmeside med bl.a. vejledningsmateriale til skibsejere.

Læs mere om Skibsbevaringsfondens hjemmeside