Udlodningsmidler til andre formål

Udover idræts og kulturformål går Kulturministeriets udlodningsmidler til støtte af ungdomsformål, til landsdækkende oplysningsforbund mv, til landsdækkende almennyttige formål og andre almen nyttige formål.

Ungdomsformål

9,79 % af Kulturministeriets udlodningsmidler går til ungdomsformål, som administreres af paraplyorganisationen Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
Størstedelen af de udlodningsmidler, der uddeles af DUF, går til driften af de danske børne- og ungdomsorganisationer, og kan kun søges af disse.

Udover driftsstøtte kan børne- og ungdomsorganisationerne også søge om anlægsstøtte til anskaffelse eller ombygning af landsorganisationers sekretariater samt til helt særlige projekter. 

Enkeltpersoner, lokale foreninger/grupper og landsdækkende børne- og ungeorganisationer kan desuden søge om initiativstøtte til nyskabende projekter for og med børn og unge.

Læs mere om udlodningsmidler til driftsstøtte, anlægsstøtte og initiativstøtte på DUF's hjemmeside 

Landsdækkende oplysningsforbund

3,51 % af Kulturministeriets udlodningsmidler går til landsdækkende oplysningsforbund, som fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) til de organisationer, der er tilknyttet OF.

Læs mere i bekendtgørelse om godkendelse af Oplysningsforbundenes Fællesråds regler for fordeling af midler til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

Landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder tilskud til drift af foreninger.

For at komme i betragtning ved fordeling af midlerne fra puljen til landsdækkende og almennyttige organisationer, kræves det, at en række betingelser er opfyldt.

Læs mere om betingelserne og find ansøgningsskemaet på Slots- Kulturstyrelsens hjemmeside

Andre almennyttige formål

Målet er at støtte foreninger med almennyttigt, humanitært og velgørende arbejde. Støtten gives kun til konkrete formål. En række foreninger kan ikke søge denne pulje. Herunder sportsforeninger/-klubber, samt kulturhuse, missions- og menighedshuse. 

Læs mere om hvem der kan søge og find ansøgningsskemaet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside