Udlodningsmidler til andre formål

Udover idræts og kulturformål går Kulturministeriets udlodningsmidler til støtte af ungdomsformål, til landsdækkende oplysningsforbund mv, og til almennyttige formål.

Ungdomsformål

Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne til ungdomsformål udgør ifølge udlodningsloven omkring 148 mio. kr. Midlerne til ungdomsformål administreres af paraplyorganisationen Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).Læs mere om udlodningsmidler til ungdomsformål på DUF's hjemmeside

Landsdækkende oplysningsforbund

Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne til landsdækkende oplysningsforbund udgør ifølge udlodningsloven omkring 56 mio. kr., Midlerne fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) til de organisationer, der er tilknyttet OF.

Læs mere i bekendtgørelse om godkendelse af Oplysningsforbundenes Fællesråds regler for fordeling af midler til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

Landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder tilskud til drift af foreninger.For at komme i betragtning ved fordeling af midlerne fra puljen til landsdækkende og almennyttige organisationer, kræves det, at en række betingelser er opfyldt.

Læs mere om betingelserne og find ansøgningsskemaet på Slots- Kulturstyrelsens hjemmeside

Almennyttige kulturelle projekter

Puljen til almennyttige kulturelle projekter yder støtte til almennyttige projekter inden for fire forskellige områder: Demokrati og menneskerettigheder, kulturbevaring, kulturforståelse og modstandsfolk fra 2. Verdenskrig.

Læs mere om hvem der kan søge og find ansøgningsskemaet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside