Kulturministeriets arkitekturpris og -konference 2015

Som led i udmøntningen af regeringens arkitekturpolitik ”Mennesker i centrum” er der indstiftet en ny arkitekturpris. Prisen uddeles for første gang i 2015, hvor Gladsaxe Kommune fik prisen for den bedste kommunale arkitekturpolitik.

Den nye arkitekturpris er indstiftet i samarbejde med arkitektstandens organisationer og i år er prisen rettet mod landets kommuner. Næsten en tredjedel af landets kommuner har i dag en vedtaget arkitekturpolitik eller er undervejs med at udvikle én. I 2015 uddeles arkitekturprisen til den kommune, som har eller er i færd med at udfærdige, den bedste kommunale arkitekturpolitik.  

Fem kandidater – én vinder 

Fem kvalificerede kommuner var med i opløbet om at vinde prisen for sin arkitekturpolitik: Esbjerg, Svendborg, Viborg, Aarhus og Gladsaxe. 

En enig bedømmelseskomité med repræsentanter fra arkitektstandens organisationer, Kommunernes Landsforening m.fl. besluttede at tildele Gladsaxe Kommune prisen for dens arkitekturpolitik, som komitéen ser som et stærkt, fagligt velfunderet og meget handlingsorienteret værktøj. 

Kulturminister Marianne Jelved overrakte prisen d. 26. marts på konferencen Arkitektur og demokrati – kommunale arkitekturpolitikker, der blev afholdt i Slots- og Kulturstyrelsen med deltagelse af en lang række kommuner fra hele landet, arkitekturstandens organisationer m. fl.. 

Prisen er en særligt designet e-mailsignatur, som kommunen kan benytte til at synliggøre sin særlige arkitekturpolitiske indsats.   

På Arkitektforeningens hjemmeside kan du læse bedømmelseskomitéens betænkning, som begrunder valget af prisvinderen (pdf) 

Om arkitekturprisen

Kulturministeriets Arkitekturpris er én af mere end 60 konkrete initiativer i regeringens arkitekturpolitik Mennesker i Centrum. Prisen uddeles 3 gange. I år uddeles den for første gang og retter sig mod landets bedste kommunale arkitekturpolitikker. 

Alle landets kommuner har været inviteret til at komme med indstillinger af arkitekturpolitikker til prisen. Bedømmelsesudvalget har bestået af repræsentanter fra Akademiraadet, Danske arkitektvirksomheder, Akademisk Arkitektforening, Dansk Arkitektur Center, Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur samt Kommunernes Landsforening. 

Arkitektur og Demokrati - kommunale arkitekturpolitikker 

Landets kommuner har stor betydning for arkitekturudviklingen i Danmark, og derfor opfordrer regeringen alle kommuner til at tænke arkitekturen ind i deres byudvikling. 

Arkitektur sætter rammerne for vores liv, og den præger os med sine værdier og idealer. Dansk arkitektur har i alle skalaer været med til at give vores velfærdssamfund en form, der er kendetegnet ved humanisme. Arkitekturen afspejler vores demokratiske samfund, binder os sammen og giver os identitet, både i lokalsamfundene og nationalt. 

Kommunerne har stor betydning for arkitekturudviklingen i Danmark. De er planmyndighed og byggemyndighed, og de er selv en væsentlig, offentlig bygherre. De leverer en række serviceydelser, hvor de fysiske rammer spiller en vigtig rolle som i skoler, biblioteker og på plejehjem. De varetager planprocesserne omkring det øvrige byggeri og har endvidere en central rolle, når det gælder bruger- og borgerinddragelse. 

I dag har 29 af landets 98 kommuner en arkitekturpolitik. Og en række er i gang med at udarbejde en.