Program for den Digitale Tænketanks konference

Formålet med konferencen var, at få deltagerne – indholdsudbydere, rettighedsbranchen, kunstnere ministeren og forskere – til at tale sammen, udveksle erfaringer om udviklingen af digitale forretningsmodeller i de forskellige kreative brancher (musik, film, bøger, spil, tv etc.) og blive inspireret til nye modeller og samarbejder.

De kreative brancher bruger mange ressourcer på at udvikle nye ideer, forretningsmodeller, pengestrømme, m.m., og konferencen vil derfor skabe et øjebliksbillede af branchernes digitale muligheder og udfordringer, som de er lige nu. Ambitionen var derfor, at inspirere til nye alliancer på tværs af brancher, gennem inspiration fra internationale eksempler, spritnye undersøgelser, og viden om især unges digitale adfærd og ønsker til fremtiden.

 

Tema 1. Hvad sker der lige nu i verden?

Founder and chief analyst at nScreenMedia Colin Dixon will look at current trends, challenges and possibilities in the creative industries around the world, and examine how the emergence of digital services like Netflix & HBO, Spotify and iTunes, ebooks and Amazon, challenge "old" services, distribution and platforms. Colin Dixon will also give an overview of the most popular new platforms, and will offer his opinion about what users really want.

- og i Danmark?

Brancherepræsentanter taler kort om deres branches arbejde med nye forretningsmodeller om gangbare modeller, og hvor de ser et vækstpotentiale.

  • Musikbranchen v. Susi Hyldgaard, formand i DJBFA og næstformand i KODA
  • Filmnetværket v. Klaus Hansen administrerende direktør for Producentforeningen
  • Bogbranchen v. Christine Bødtcher-Hansen, administrerende direktør Forlæggerforeningen
  • Telebranchen v. Ulf Lund, vicedirektør YouSee
  • TVbranchen v. Laila Kelp, konstitueret direktør BFE  
  • Spilbranchen v. Niels Jørgensen, direktør for IO Interactive
  • Designbranchen v. Erik Lindevang Madsen, IPR koordinator i Louis Poulsen 

Tema 2. Eksempler på nye tiltag/platforme

Bo Kampmann , spil- og medieforsker SDU taler om at bruge kreative produkter tværmedialt og på forskellige platforme.

Ros Lynch fra The Copyright Hub. Sitets formål er at formidle information og uddanne folk om ophavsrettigheder og ophavsrets-licenser, at være et knudepunkt for rettighedshavere til at registrere de rettigheder for kopiering, der følger med deres produkt, og være et knudepunkt for rettighedsbrugere erhvervelse af licenser m.m.

 

Tema 3. Hvad efterspørger brugerne og hvad er deres adfærd?

Anne-Britt Gran, Phd. om “Digitalt kulturkonsum - en norsk studie” en stor norsk undersøgelse om digital adfærd.

Laila Pawlak fra DARE2 “Nu ved vi, hvad de unge vil ha’”, om den store undersøgelse “Generation Y” og unges brugeradfærd.

Mikkel Holm Sørensen fra KL7 “Hvad kan vi bruge brugerne til?,” Om strategisk brug af data.

Workshops på tværs af brancher

Deltagerne diskuterede og brainstormede om hvordan dagens ideer samt egne erfaringer, kan bidrage til nye forretningsmodeller på tværs af brancher. Deltagerne blev bedt om, at identificere mulige barrierer i forhold til at udvikle deres forretningsområde, og sluttede af med at finde frem mod potentielle løsninger.

Præsentation af workshopkonklusioner i plenum for ministeren

Deltagerne videregav afslutningsvis konklusioner og ideer fra workshops'ne til kulturministeren.

 

Kresten Schultz-Jørgensen fra LEAD ledte deltagerne igennem dagen som moderator. Karen Leth illustrerede dagen og Mads Damsbo fra Makropol dokumenterede dagen på film.