Det begynder med børn og unge

Alle børn, også dem der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med Kulturministeriets børne- og ungestrategier ”Det begynder med børn og unge”.

Foto: Mette Johnsen

 

Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv fra de er helt små. For børn gør en vigtig erfaring, når de møder kunst og kunstnere.

I en hverdag, hvor rigtig meget individualiseres og måles i dets synlige og målbare nytteværdi, kan vi overse kunstens og kulturens egentlige væsen.

Refleksion og indsigt

Det er det, som skaber sammenhænge, det, som giver anledning til refleksion og indsigt, det, der giver os de fællesskaber, der danner os og giver os en fælles grundenighed om meningen med vores samfund.

Du bliver dannet som borger og ligeværdig deltager i fællesskaber i oplevelsen af kunsten i et fællesskab, hvor du i dialog med andre reflekterer over kunsten og det, den gør ved dig og din oplevelse af den.

Læs mere om og hent strategierne for de tre målgrupper via boksene til højre her på siden.

Flere parter løfter strategien sammen

Der er i alt sat 40 mio. kr. af til konkrete initiativer i børne- og ungestrategierne. Hensigten er, at give kommuner, kulturinstitutioner og dagtilbud endnu bedre mulighed for, at børn, skolebørn og unge kommer i kontakt med de lokale kulturtilbud og oplever og bruger kunsten og kulturen som en naturlig del af deres dagligdag.

Hvordan kommunerne tilrettelægger indsatsen på børne- og ungekulturområdet, er op til den enkelte kommune. I strategien er der forslag, som kan medfinansieres i en opstartsperiode, så de gode initiativer kan komme i gang og få mulighed for at vokse andre steder også.

Hent en samlet oversigt over eksempler på projekter på Kulturministeriets område, der er målrettet børn og unge i hele landet, 2014 (pdf)