Puljer under Kulturministeriets børne- og ungestrategier

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside bliver der løbende annonceret nyheder, åbning af puljer o.l.

Hvilke puljer kan du søge?

Til udmøntning af initiativerne i de tre børne- og ungestrategier er der alt i alt afsat 40 mio. kr. For visse initiativers vedkommende er der tale om særlige indsatser, hvor midlerne er øremærket til bestemte formål. I andre tilfælde er der tale om puljer, som kan søges f.eks. af kommuner eller kulturinstitutioner. 

Hold øje med området om børn og unge på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Du kan også abonnerer på Slots- og Kulturstyrelsens nyheder om børn og unge