Skolebørns møde med kunst og kultur

Kunst og kultur er med sine mangfoldige udtryksformer og forståelsesrammer en væsentlig del af de oplevelser og muligheder, som børnene skal bruge for at honorere de nye krav, som skolelivet byder på.

 

 

Den nye folkeskolereform åbner for samarbejde mellem skolerne og kultur- og foreningslivet og er en historisk mulighed for begge parter til at sikre, at alle børn får del i de oplevelses- og udviklingsmuligheder, som kunsten og kulturen tilbyder.

Strategien skal understøtte, at kulturlivet bliver omfattet af den åbne skoles ambition om samarbejde mellem skolen og det omgivende samfund. Strategien bygger blandt andet videre på de initiativer, der allerede er igangsat i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Kulturministeriet og bidrager til at udvikle kvaliteten af undervisningen i folkeskolen i sammenhæng med ungdomsskoletilbud, kommunale musik-, kunst- og kulturskoler, museer mv.

Erfaringerne skal deles

Samtidig sætter strategien fokus på, hvordan der sikres større videndeling og koordinering, så eksisterende viden og erfaring kan komme alle børn til gavn – også de børn, der ikke oplever kunst og kultur som en del af deres opvækst. 

Hent strategien for skolebørn

Hent en samlet oversigt over eksempler på projekter på Kulturministeriets område, der er målrettet børn og unge i hele landet (2014) (pdf)