Den åbne skole

Et vigtigt element i folkeskolereformen er "den åbne skole", der betyder, at skolen fremover skal orientere sig mere mod det omgivende kultur-, idræts- og foreningsliv.

Blandt de mange initiativer i Kulturministeriets strategier for børns og unges møde med kunst og kultur er et samarbejde mellem Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om netop at understøtte, at skolerne i højere grad åbner sig over for det omgivende samfund og inddrager lokale idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. Puljen til åben skole

Læs mere om åben skole og søg puljen på Ministeriet for Børn, Unge og Ligestillings hjemmeside

Fire konferencer

De to ministerier har inviteret til en række konferencer i 2015 for repræsentanter fra kulturliv, foreningsliv, skoleverden samt kommunalt ansatte.

Konferencerne skal give kultur- og foreningslivet inspiration og praktisk viden med henblik på at byde ind med ideer og samarbejdsprojekter til Åben Skole.  

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du se videoer og oplæg fra de første to konferencer

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside om Kulturministeriets initiativer i forbindelse med Åben Skole