Eksempler på projekter for skolebørn

Her kan du se eksempler på Kulturministeriets arbejde med børn i skolealderen i hele landet. Listen af eksempler er på ingen måde udtømmende, men kan give et indtryk af bredden og type af det arbejde, der er i gang.

Listen rummer bl.a. eksempler på aktiviteter forankret hos statsinstitutioner under Kulturministeriet, herunder Det Danske Filminstitut, Statens Arkiver, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Statens Naturhistoriske Museum og Det Kongelige Teater. 

Tværgående

Nationalt netværk af skoletjenester

Varier børnenes dag: Få overblik over de undervisningstilbud, der findes på landets kulturinstitutioner. Sammen med landets kulturinstitutioner skal ’Nationalt netværk af skoletjenester’ være med til at understøtte skolereformens mål og løfte de faglige mål.

Læs mere om initiativet på Skoletjenestens hjemmeside 

Regionale kulturaftaler med fokus børn og unge

Regionale kulturaftaler udgør en platform for samarbejdet mellem staten og kommunale instanser, hvor Kulturministeriet og deltagende kommuner samfinansierer kulturprojekter mv. De nuværende kulturaftaler har alle projekter med fokus på børn og/eller unge.

Læs mere om de regionale kulturaftaler på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

Nationalmuseet 

Nationalmuseet tilbyder en række undervisningsforløb rettet mod bl.a. grundskolen

Læs mere på Nationalmuseet hjemmeside 

Kunstkatapult – et tværfagligt partnerskabsforløb for 5. klasse. Statens Museum for Kunst (SMK)

Kast eleverne ind i kulturhistorien med SMK. Kunstkatapult er et tværfagligt og anderledes undervisningsforløb for 5. klasse, som foregår på både skole og museum. Forløbene tilgodeser fagmål for dansk, billedkunst og historie.

Læs mere om Kunstkatapult på SMKs hjemmeside 

Kulturregion Bornholms fritidskulturtilbud til børn og unge

”Kend din Ø – fritidskulturtilbud til børn og unge” er et initiativ under Kulturregion Bornholms kulturaftale for perioden 2014-17. Bornholms Museum og NaturBornholm står bag initiativet, hvis formålet er, at børn og unge får kendskab til den bornholmske natur, kunst og kultur i uformelle rammer.

Læs mere om Kulturministeriets aftale med Kulturregion Bornholm på Kulturministeriets hjemmeside (PDF) 

Dansk

Børn og unges møde med forfattere og illustratorer

Mød menneskene bag bogen. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur har i samarbejde med kulturministeren afsat et beløb, der muliggør børn og unges møde med forfattere og illustratorer i dagtilbud samt på skoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere og ansøg på Statens Kunstfonds hjemmeside

Musik

Musikskoler og talentudvikling

Spil og syng på den lokale musikskole. Kulturministeriet yder mere end 90 mio. kr. i tilskud til landets musikskoler, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge op til 25 år. Derudover yder ministeriet et særligt tilskud på 6 mio. kr. til talentudvikling. Hvilke muligheder er der i din kommune?

Læs mere om initiativet for fremme af talentudvikling på Statens Kunstfonds hjemmeside

Landsdelsorkestrene

Tag din klasse med til klassisk koncert, eller find undervisningsmateriale, I kan bruge på skolen. Landsdelenes symfoniorkestre medvirker til at fremme musiklivet i landsdelene – også blandt børn og unge.

Læs om mulighederne på Landsdelsorkestrenes hjemmesider 

LMS – Levende Musik i Skolen og til småbørnsfamilier

Få mere levende musik til hverdag. LMS skal sikre, at børn og unge i hele landet oplever en mangfoldighed af levende musik af høj kunstnerisk kvalitet. Dette sker gennem familiekoncerter til små børn, skolekoncertformidling, udvikling og produktion, netværksvirksomhed samt rådgivning og information.

Læs mere på LMS’ hjemmeside 

Sangens Hus og 10 sangkraftcentre

Formålet med Sangens Hus, der støttes af Kulturministeriet, er at understøtte børns og unges sanglige udvikling samt understøtte og fremme sangglæden i hele Danmark. Sangens Hus spiller en særlig rolle i forhold til udviklingen af 10 sangkraftcentre i Danmark.

Læs mere på Sangens Hus’ hjemmeside 

Læs mere om sangkraftcentrene på SyngDanmarks hjemmeside 

Lektiehjælp

Lektier Online: Personlig lektiehjælp på nettet

Få hjælp til lektierne online. På www.lektieronline.dk kan børn og unge fra 6. til 10. klasse få hjælp til lektierne – primært målrettet udsatte boligområder. Der er ca. 400 frivillige tilknyttet. Projektet startede i 2009 og finansieres med satspuljemidler til udgangen af 2014.

Læs mere på Lektier Onlines hjemmeside

Historie

Interaktive undervisningstilbud. Statens Arkiver

Hvordan levede dine oldeforældre? Grav i arkiverne, og oplev liv, der er meget forskelligt fradit eget. På "Aargang0.dk" inviteres elever fra folkeskolens 8. og 9. klasser samt elever fra gymnasium og HF til at fortælle livshistorien for syv børn født i år 1900 i meget forskellige kår. Aargang 0 har haft stor succes i 2013 med ca. 27.000 besøg, og Statens Arkiver har på den baggrund besluttet at gøre interaktiv undervisning til et satsningsområde i perioden 2014 til 2016.

Læs mere på Statens Arkivers hjemmeside for Aargang0

Billedkunst

Billedkunstnerisk kompetencecenter

Følg med i billedkunstfagets udvikling. Statens Kunstfonds billedkunstfaglige kompetencecenter har til formål er at styrke børn og unges muligheder for møde billedkunsten og få kvalificeret undervisning i billedkunst.

Læs mere om kompetencecentret på Statens Kunstfonds hjemmeside 

Frihed! En udstilling for børn og unge, Statens Museum for Kunst (SMK)

I forbindelse med Kierkegaard-jubilæumsåret 2013 inviteres børn og unge i til SMK for at udforske og diskutere begrebet frihed – ligesom mange filosoffer har gjort det. Som del af udstillingen, der løber til starten af august 2014, tilbydes flere forskellige undervisningsforløb og tilbud til familier.

Læs mere på SMK’s hjemmeside

Medier

’Newsgerrig’ – Et læselystprojekt for børn mellem 7 og 12 år

Gennem Læselystpuljen yder Slots- og Kulturstyrelsen tilskud til projektet Newsgerrig i 2014-15. Gentofte Bibliotekerne samarbejder på vegne af alle Danmarks børnebiblioteker med DR Ultra om at lave et koncept for, hvordan bibliotekerne kan følge op på de nyheder, som børn ser på TV, gennem en demokratisk nyheds- og kulturdialog, som skal stimulere nysgerrigheden og dermed læselysten.

Læs mere på Newsgerrigs hjemmeside 

Film

Filmcentralen.dk

Brug film i undervisningen let og lovligt. Filmcentralen er Det Danske Filminstituts nye online filmtjeneste til undervisning. Lærere kan bl.a. lave egne lister med film, klip og billeder og dele indhold med elever og kolleger. Med UNI-login har lærere og elever fuld adgang til alt indhold og alle faciliteter.

Se film og læs mere på Filmcentralens hjemmeside 

Station Next er en filmskole for unge og deres undervisere

Producer film med professionelle. Hvert år giver Station Next mere end 6.000 elever mulighed for at producere film i realistiske produktionsomgivelser og altid med proffe filmfolk som undervisere. Man kan bl.a. vælge mellem færdige undervisningsforløb i mange fag, og hvor filmproduktionen er et formidlingsværktøj.

Læs mere på Station Nexts hjemmeside 

Scenekunst

Teatercentrum: formidling af turnerende teater for børn og unge

Tag med på teaterfestival, eller læs teaternyheder online. Teatercentrum (TC) er en selvejende institution under Kulturministeriet, der arbejder for udvikling, opbygning og udbredelse af formidlingsstrukturer for scenekunst for børn og unge.

Læs mere på Teatercentrums hjemmeside

Refusion af børneteater

Kommuner kan med Refusionsordningen få dækket 50 % af udgifterne til køb af refusionsgodkendte professionelle scenekunstforestillinger (børneteater og opsøgende voksenteater).

Store institutionsteatre

Kom billigt i teatret. Landets store statsstøttede institutionsteatre tilbyder bl.a. rabatordninger for børn og unge under 25 år.

Læs mere på teatrenes egne hjemmesider.

Dansehallerne og dansekonsulenterne

Tag på dansefestival i sommerferien, eller inviter dansen ind i undervisningen. Med Dansekonsulenterne i spidsen arbejder Dansehallerne målrettet med danseundervisning i skoler og institutioner for børn og unge. ”Dans for Børn” er en ordning for kommuner i hele landet, hvor børn og unge møder dans både som en kunstform og som en aktivitet.

”DANSEballaden” er et årligt tilbagevendende sommerferieprojekt for landets kommuner, hvor børn og unge mellem 9 og16 år får mulighed for at møde en professionel danser/koreograf og danse sammen i en uge.

Læs mere om dansebesøg og undervisning på Dansehallernes hjemmeside

Læs mere om dansekonsulenter på Dansehallernes hjemmeside

Læs mere om DANSEballaden på festivalens hjemmeside 

Naturfag

Naturen i byen (Statens Naturhistoriske Museum)

Bliv opmærksom på naturen omkring dig. Som en konsekvens af, at 86 % af danskerne i dag bor i byen, har museet iværksat det langsigtede projekt ”Naturen i byen”. Intentionen med dette projekt er at få elever på tværs af landet til at opdage og undersøge den mangfoldige natur, byerne indeholder.

Læs mere om Naturen i byen på deres hjemmeside

Zoo i København

Der er mange muligheder for at gennemføre forskellige undervisningsforløb i Zoo i København. 

Læs mere på Zoos hjemmeside

Kulturregion Bornholms fritidskulturtilbud til børn og unge

”Kend din Ø – fritidskulturtilbud til børn og unge” er et initiativ under Kulturregion Bornholms kulturaftale for perioden 2014-17. Bornholms Museum og NaturBornholm står bag initiativet, hvis formål er, at børn og unge får kendskab til den bornholmske natur, kunst og kultur i uformelle rammer.

Læs mere om Kulturministeriets aftale med Kulturregion Bornholm på Kulturministeriets hjemmeside (PDF)