Små børns møde med kunst og kultur

Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de er helt små.

 

 

Selv helt små børn har stort udbytte af kunst og kultur i deres hverdag, når form og indhold er tilpasset deres alder og formåen. 

De små børn er afhængige af nære voksne for at udvikle deres kendskab til og møde med kunst og kultur. Det gælder de voksne i familierne og i høj grad også pædagoger, dagplejemødre og pædagogmedhjælpere i dagtilbud, hvor langt størstedelen af alle små børn tilbringer deres dagtimer.

De voksne skal kende mulighederne 

Strategien tager udgangspunkt i, at små børns kunst- og kulturmøder primært kan sikres via dagtilbud og i en vis udstrækning også sammen med familien. Strategien vil derfor også understøtte, at familierne i højere grad får kendskab til relevante lokale kunstneriske og kulturelle tilbud.

Hent strategien for små børns møde med kunst og kultur (pdf)

Hent en samlet oversigt over eksempler på projekter på Kulturministeriets område, der er målrettet børn og unge i hele landet (2014) (pdf)