Unges møde med kunst og kultur

Der er første gang i Danmark, at der kommer en samlet strategi specifikt for unges kunstneriske og kulturelle udfoldelse og for deres inddragelse i og møde med kunst og kultur.

 

 

Den lange dannelsesrejse – som begynder hos det lille barn og fortsætter hos skolebarnet, kulminerer i ungdommen, hvor den erfaring, læring og viden, som den enkelte har opbygget – danner basis for, at den unge kan og vil stå på egne ben.

De unges erfaringer fra mødet med kunstverdenen og kultur- og foreningslivet udgør en væsentlig del af den unges samlede erfaringsgrundlag og er med til at forme identiteten hos den enkelte som medborger.

De unge skal involveres

Strategien favner unges trang til selv at udtænke og organisere aktiviteter og understøtter rammerne for denne selvorganisering. Aktiv involvering af unge i alle faser af kunst og kultur er et andet fokus for strategien, og endelig vil der blive set på, hvordan alle unge kan tilgodeses. Også unge, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur, og unge, der på grund af psykiske eller sociale forhold har særlige udfordringer. 

Hent strategien for unges møde med kunst og kultur 

Hent en samlet oversigt over eksempler på projekter på Kulturministeriets område, der er målrettet børn og unge i hele landet (2014) (pdf)

Se video fra Kulturpolitisk topmøde 2015

Kulturpolitisk topmøde 2015 blev afholdt fredag den 6. marts på Skråen i Nordkraft. Temaerne i år var bl.a. unges selvorganisering og samspillet mellem det lokale kulturliv og folkeskolen. 

Produktion: UP - Ungdomsproduktion