Eksempler på projekter for unge

Her kan du se eksempler på Kulturministeriets arbejde med unge i hele landet. Listen af eksempler er på ingen måde udtømmende, men kan give et indtryk af bredden og type af det arbejde, der er i gang.

Listen rummer bl.a. eksempler på aktiviteter forankret hos statsinstitutioner under Kulturministeriet, herunder Det Danske Filminstitut, Statens Arkiver, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Statens Naturhistoriske Museum og Det Kongelige Teater.

Tværgående

Nationalt netværk af skoletjenester

Varier børnenes dag: Få overblik over de undervisningstilbud, der findes på landets kulturinstitutioner. Sammen med landets kulturinstitutioner skal ’Nationalt netværk af skoletjenester’ være med til at understøtte skolereformens mål og løfte de faglige mål.

Læs mere om initiativet på Skoletjenestens hjemmeside  

Modelforsøg om ungekultur

Hvad skal der til for at få unge til at benytte kulturelle tilbud? Børnekulturens Netværk har i 2011 iværksat et treårigt modelforsøg med fokus på ungekultur. Forsøget skal bidrage til udviklingen af kunst- og kulturtilbud for, med og af unge i kommunalt og kulturregionalt regi. De hidtidige resultater af modelforsøgene viser, at der med relativt få midler kan skabes nye og velbesøgte aktiviteter for unge.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

Matchmaking-projekt med unge

Lær om kreative unges samarbejde med kulturinstitutioner. Slots- og Kulturstyrelsen har udviklet og afprøvet en ny matchmaking-metode, der skal skabe rum for dialog og lokalt samarbejde mellem kreative unge og kulturinstitutioner. Erfaringerne med metoden beskrives i web-publikationen "Unges kreativitet som drivkraft for kulturinstitutioner – matchmaking af kreative unge og kulturinstitutioner”.

Hent publikationen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside  

Intrface – partnerskaber mellem museer og ungdomsuddannelser

Følg med i, hvordan museer og gymnasier gavner hinanden. Intrface blev etableret for at binde Region Midtjyllands gymnasier og museer sammen ved at udvikle og vedligeholde partnerskaber. Projektet omfatter nu hele landet, og ambitionen er, at både museer og ungdomsuddannelser får ny indsigt og udvikler ny praksis.

Følg med i resultaterne på Intrfaces hjemmeside

Regionale kulturaftaler med fokus børn og unge

Regionale kulturaftaler udgør en platform for samarbejdet mellem staten og kommunale instanser, hvor Kulturministeriet og deltagende kommuner samfinansierer kulturprojekter mv. De nuværende kulturaftaler har alle projekter med fokus på børn og/eller unge.

Læs mere om de regionale kulturaftaler på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

Kulturregion Bornholms fritidskulturtilbud til børn og unge

”Kend din Ø – fritidskulturtilbud til børn og unge” er et initiativ under Kulturregion Bornholms kulturaftale for perioden 2014-17. Bornholms Museum og NaturBornholm står bag initiativet, hvis formålet er, at børn og unge får kendskab til den bornholmske natur, kunst og kultur i uformelle rammer.

Læs mere om Kulturministeriets aftale med Kulturregion Bornholm (PDF) 

Fritid

Sangens Hus og 10 sangkraftcentre

Formålet med Sangens Hus, der støttes af Kulturministeriet, er at understøtte børns og unges sanglige udvikling samt understøtte og fremme sangglæden i hele Danmark. Sangens Hus spiller en særlig rolle i forhold til udviklingen af 10 sangkraftcentre i Danmark.

Læs mere på Sangens Hus’ hjemmeside

Læs mere om sangkraftcentrene på SyngDanmarks hjemmeside

Musikskoler og talentudvikling

Spil og syng på den lokale musikskole. Kulturministeriet yder mere end 90 mio. kr. i tilskud til landets musikskoler, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge op til 25 år. Derudover yder ministeriet et særligt tilskud på 6 mio. kr. til talentudvikling. Hvilke muligheder er der i din kommune?

Læs mere om initiativet omkring talentudvikling på Statens Kunstfonds hjemmeside 

Store institutionsteatre

Kom billigt i teatret. Landets store statsstøttede institutionsteatre tilbyder bl.a. rabatordninger for børn og unge under 25 år.

Læs mere på de enkelte teatrets hjemmesider. 

Ungefestival og ungekulturråd i Kulturregion Fyn

Tag på kunstfestival i efterårsferien! Ungefestivalen er en festival af unge for unge, der afholdes i efterårsferien. Festivalen er en præsentationsplatform for ungekulturprojekter fra de fynske kommuner, men også professionelle kulturudøvere er en del af programmet. På festivalen kan det unge publikum opleve et væld af kunstneriske udtryksformer såsom musik, dans, street art og meget andet. Der er nedsat et arbejdende ungekulturråd på 25 personer i alderen 17-20 år, der skal være med til at konceptudvikle, organisere, markedsføre og afvikle Ungefestivalen.

Læs om Ungefestival og Ungekulturrådet på Kulturregion Fyns hjemmeside 

Kulturregion Bornholms fritidskulturtilbud til børn og unge

”Kend din Ø – fritidskulturtilbud til børn og unge” er et initiativ under Kulturregion Bornholms kulturaftale for perioden 2014-17. Bornholms Museum og NaturBornholm står bag initiativet, hvis formål er, at børn og unge får kendskab til den bornholmske natur, kunst og kultur i uformelle rammer.

Læs mere om Kulturministeriets aftale med Kulturregion Bornholm på Kulturministeriets hjemmeside (PDF) 

Billedkunst

Frihed! En udstilling for børn og unge, Statens Museum for Kunst (SMK)

I forbindelse med Kierkegaard-jubilæumsåret 2013 inviteres børn og unge til SMK for at udforske og diskutere begrebet frihed – ligesom mange filosoffer har gjort det. Som del af udstillingen, der løber til starten af august 2014, tilbydes flere forskellige undervisningsforløb og tilbud til familier.

Læs mere på SMK’s hjemmeside 

Film

Filmcentralen.dk

Brug film i undervisningen let og lovligt. Filmcentralen er Det Danske Filminstituts nye online filmtjeneste til undervisning. Lærere kan bl.a. lave egne lister med film, klip og billeder og dele indhold med elever og kolleger. Med UNI-login har lærere og elever fuld adgang til alt indhold og alle faciliteter.

Se film og læs mere på Filmcentralens hjemmeside 

Station Next er en filmskole for unge og deres undervisere

Producer film med professionelle. Hvert år giver Station Next mere end 6.000 elever mulighed for at producere film i realistiske produktionsomgivelser og altid med proffe filmfolk som undervisere. Man kan bl.a. vælge mellem færdige undervisningsforløb i mange fag, og hvor filmproduktionen er et formidlingsværktøj.

Læs mere på Station Nexts hjemmeside  

Historie

Interaktive undervisningstilbud (Statens Arkiver)

Hvordan levede dine oldeforældre? Grav i arkiverne, og oplev liv, der er meget forskelligt fra dit eget. På "Aargang0.dk" inviteres elever fra folkeskolens 8. og 9. klasser samt elever fra gymnasium og HF til at fortælle livshistorien for syv børn født i år 1900 i meget forskellige kår. Aargang 0 har haft stor succes i 2013 med ca. 27.000 besøg, og Statens Arkiver har på den baggrund besluttet at gøre interaktiv undervisning til et satsningsområde i perioden 2014 til 2016. 

Læs mere på Statens Arkivers hjemmeside for Aargang0 

Dansk

Børn og unges møde med forfattere og illustratorer

Mød menneskene bag bogen. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur har i samarbejde med kulturministeren afsat et beløb, der muliggør børn og unges møde med forfattere og illustratorer i dagtilbud samt på skoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere og ansøg på Statens Kunstfondshjemmeside

Musik

Musikskoler og talentudvikling

Spil og syng på den lokale musikskole. Kulturministeriet yder mere end 90 mio. kr. i tilskud til landets musikskoler, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge op til 25 år. Derudover yder ministeriet et særligt tilskud på 6 mio. kr. til talentudvikling. Hvilke muligheder er der i din kommune?

Læs mere om initiativet omkring talentudvikling på Statens Kunstfonds hjemmeside 

Landsdelsorkestrene

Tag din klasse med til klassisk koncert, eller find undervisningsmateriale, I kan bruge på skolen. Landsdelenes symfoniorkestre medvirker til at fremme musiklivet i landsdelene – også blandt børn og unge.

Læs mere på landsdelsorkestrenes hjemmesider

LMS – Levende Musik i Skolen og til småbørnsfamilier

Få mere levende musik til hverdag. LMS skal sikre, at børn og unge i hele landet oplever en mangfoldighed af levende musik af høj kunstnerisk kvalitet. Dette sker gennem familiekoncerter til små børn, skolekoncertformidling, udvikling og produktion, netværksvirksomhed samt rådgivning og information.

Læs mere på LMS’ egen hjemmeside 

Sangens Hus og 10 sangkraftcentre

Formålet med Sangens Hus, der støttes af Kulturministeriet, er at understøtte børns og unges sanglige udvikling samt understøtte og fremme sangglæden i hele Danmark. Sangens Hus spiller en særlig rolle i forhold til udviklingen af 10 sangkraftcentre i Danmark.

Læs mere på Sangens Hus’ hjemmeside

Læs mere om sangkraftcentrene på SyngDanmarks hjemmeside 

Scenekunst

Store institutionsteatre

Kom billigt i teatret. Landets store statsstøttede institutionsteatre tilbyder bl.a. rabatordninger for børn og unge under 25 år.

Læs mere om landsdelsscenernes rammeaftaler  

Teatercentrum: Formidling af turnerende teater for børn og unge

Tag med på teaterfestival, eller læs teaternyheder online. Teatercentrum (TC) er en selvejende institution under Kulturministeriet, der arbejder for udvikling, opbygning og udbredelse af formidlingsstrukturer for scenekunst for børn og unge.

Læs mere på Teatercentrums hjemmeside