Danmarkskanon– befolkningens bud på det vi er rundet af

Hvilke samfundsværdier, traditioner eller bevægelser, der har formet os i Danmark, vil du tage med ind i fremtidens samfund?

 

I Danmark er vi formet af forskellige lokale, nationale og globale begivenheder, traditioner, bevægelser, strømninger, idéer m.v.

Kulturminister Bertel Haarder tog initiativ til at samle en "Danmarkskanon" med eksempler på dét, vi er formet af. 

Læs mere om Danmarkskanonen, på www.danmarkskanon.dk 

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Danmarkskanonen er blevet til i en tid med voksende bekymring for fremtiden, hvor mange er usikre på vores fælles værdimæssige grundlag. De 10 værdier, som befolkningen nu har valgt, er et udtryk for nutidens og fremtidens vigtigste samfundsværdier – vores fælles kulturelle dna. Og et skridt mod den tydeliggørelse af vores kultur, som jeg mener, er afgørende for det danske samfunds sammenhængskraft.”

Et samarbejde med befolkningen

Formålet med Danmarkskanonen var at starte en dialog om den danske kultur, ikke den fysiske kultur, men den immateriel kultur og værdier som gennem vaner, traditioner og tankesæt er med til at forme os som danskere og som befolkning.

Danmarkskanonen blev til i et samarbejde med befolkningen, hvor alle havde mulighed for at debattere med og byde ind med forslag. Dansk kultur trække tråde bagud til den ofte udenlandske oprindelse og sætte perspektiv for fremtidens globaliserede og flerkulturelle samfund.

Danmarksskanonprojektet skal være med til at gøre det tydeligt, hvad der skaber vores nationale identitet og sammenhængskraft, give befolkningen er bedre selvforståelse, dannelse og sammenhold, samt gøre os til et folk med en øget kulturel bevidsthed med fælles kulturelle erfaringer.

Indsamlingen af forslag til Danmarkskanonen blev skudt i gang d. 6. juni 2016 og den endelige Danmarkskanon blev præsenteret d. 12. december 2016.