Høring om fremtidens scenekunst

Hen over foråret 2018 inviterer kulturministeren scenekunstens organisationer og aktører til at bidrage med deres overvejelser om, hvordan statens støtteordninger og lovgivningen bedre kan understøtte en scenekunst i udvikling.

Er der snubletråde der kan fjernes fra støtteordningerne og historiske betingede strukturer, som trænger til at blive brudt op? Her på siden bliver forslagene offentliggjort løbende, som de kommer ind. Hvis du har forslag, du gerne vil dele med kulturministeren, kan de sendes til hende via fremtidens.scenekunst@remove-this.kum.dk inden 1. maj 2018

Høringssvar

Brancherådet for scenedans:
Læs bidrag om vigtigheden af bevaring af Dansehallerne, differentiering af tilskud fra Statens Kunstfond og scenisk dans som del af pensum i folkeskolen (pdf)

Nordic Performance Art:
Læs forslag om opsøgende teaterpartner, kulturformidling på SoMe, samarbejde med skoler og tilskudsregler med respekt for modtagervirkelighed (pdf)

Aalborg Teater:
Læs forslag om fokus på kunstnerisk udvikling og nytænkning, støttesystem på ikke-komercielle vilkår (pdf)


Det Kongelige Teater:
Læs bidrag om åbenhed og inddragelse af publikum, praktisk samarbejde i branchen, længere rammeaftaler og arbejde med unge(pdf)


Pelle Koppel, Teaterleder ved Teater V:
Læs indspark om bedre samspil på tværs i landet, bedre tilgængelighed og supplement til de frivillige teaterforeninger (pdf)

Foreningen af Danske Sceneinstruktører:
Læs forslag om teater på abonnement og regulerede ansættelsesforhold (pdf)

De Frie Koreografer:
Læs forslag om genrespredning, koreografisk fødekæde, prøvefaciliteter og geografisk spredning (pdf)

Teatret Svalegangen:
Læs forslag om at lade kunsten tale (pdf)

Ina-Miriam Rosenbaum:
Læs forslag om understøttelse af turné, prøvefaciliteter, gemopsætningspulje og skiftende personer til kvalitesbedømmelse (pdf)

Karin Bang Heinemeier:
Læs forslag om årskort til forstillinger og støttefunktion (PR mv) for projektgrupper (pdf)

Udviklingsplatformen:
Læs forslag om national scene for eksperimentiel kunst og incitamenter for samarbejde på tværs i scenekunstmiljøet (pdf)

Danske Koncert- og Kulturhuse:
Læs forslag om udviklingspulje til danske musicals og ændret tilskudsberegning i formidlingspuljen(pdf)

Performing Arts Platform:
Læs forslag om landsdækkende abonnementer, skolesamarbejde og nye måder at måle teatres succes på (pdf)

Niels Bo Valbro:
Læs forslag om at fritage teaterbilletter fra moms (pdf)

Dansk Artist Forbund:
Læs forslag om styrkelse af scenekunsten uden for de traditionelle scener (pdf)


Barbara Simonsen, Teater Seachange:
Læs forslag om elite uden for institutionsteatrene, små selvstændige, internationalt orienterede (pdf)

Efva Lilja på vegne af Dansehallerne:
Læs beskrivelsen af betydningen af scenisk dans og vigtigheden af at styrke netop denne scenekunstneriske form. Der er også en række forslag til puljer og andre tilskudsordninger (pdf)


Forsøgsstationen:
Læs forslag om større fokus på  forskning, faglighed, samarbejde og social udveksling i en kunstnerisk kontekst som et nødvendigt fundament for dansk scenekunst (pdf)


Teatermuseet i Hofteatret og Bornholms Teater:
Læs forslag om at en kommende lov om scenekunst også inddrager formidling af de historiske teaterhuse og understøttelse af teaterhistorie (pdf)


Sisters Hope:
Læs forslag om mere samarbejde på tværs af kunstformer og ressortområder, scenekunst i skolerne og en performeruddannelse (pdf)


Eva Sommestad Holten, scenograf, librettist mm:
Læs forslag om effektiv produktion af scenekunst (pdf)


Erik Pold, selvproducerende scenekunstner og en del af ledelsen af Det Frie Felts Festival:
Læs forslag om at styrke distributionen af scenekunstneriske produktioner (pdf)


Uafhængige Scenekunstnere:
Læs forslag om en performanceuddannelse, en kurateret gæstespilsscene og en styrkelse af den sceniske dans (pdf)

Daniel Wedel, dramatiker, instruktør og stifter af PARADOX:
Læs forslag om en kurateret gæstespilsscene (pdf)


Projektstøtteudvalget for scenekunst, under Statens Kunstfond. Betragningerne fra udvalget supplerer de betragtninger, som det afgående projektstøtteudvalg for scenekunst afgav i december 2017:
Læs deres betragtninger på scenekunsten i Danmark forud for scenekunstkonferencen (pdf)


24 scenekunstnere:
Læs deres forslag om blandt andet mere samarbejde mellem de etablerede teatre og de frie scenekunstnere, en åben kurateret gæstespilsscene og øvelokaler til rådighed for det frie felt (pdf)


Teatergrad:
Læs forslag om publikumsudvikling og tilskud til produktion ikke teatre (pdf)


Cantabile 2:
Læs forslag om inddragelse af publikum, publikum evaluerer og teater på skoleskemaet (pdf)


Aarhus og Københavns universiteter:
Læs forslag om at udvikling er andet end vækst, større kontinuitet i projektet og et udviddet scenekunstbegreb (pdf)


Scenit m fl:
Læs forslag om at gøre teatrenes materiale til folkeoplysning (pdf)


Danske Dramatikere:
Læs forslag om pulje til dramatiske værker, større geografisk rækkevidde og mobil nationalscene for børn (pdf)


Teater Katapult:
Læs forslag om udviklingsteatre i hele landet - mesterlærer for scenekunstfolk (pdf)


Danske Scenografer m fl:
Læs forslag om digitalisering, folkeskolen, genrespredning og vidensopsamling (pdf)

Danmark på vippen:
Læs anbefaling om at støttetildelinger fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg målrettes geografiske områder i Danmark(pdf)


Glad Teater:
Læs opfordring til at etablerede (institutionsteatre) pålægges at samarbejde med projektteatre(pdf)


Danske Scenografer:
Læs forslag om større genrespredning i støttestrukturen(pdf)


Scenit, Teatercentrum og TIO:
Læs forslag om enklere proces ved uddeling af refusion for kommuners køb af børneteater og opsøgende teater(pdf)

Direktørforum i Det Københavnske Teatersamarbejde (direktørerne for Betty Nansen Teater, Nørrebro Teater, Østerbro Teater og Folketeatret:
Læs forslag om ændrede opgørelsesmetoder for publikumstal (pdf)

Frederiksberg Kommune:
Læs forslag om øget fokus på unge og samarbejde med Folkeskolen

Teatrenes Interesseorganisation, Danske Teatres Fællesorganisation og Dansk Skuespillerforbund:
Læs deres fælles foreslag om en udviklingspulje til samarbejder på tværs og faste driftstilskud til teatre uden egen scene

Danmarks Teaterforeninger:
Læs forslag til ændrede regler for tildeling af formidlingstilskud (pdf)Læs 'Notat om scenekuntslandskabet 2017 se fra Danmarks Teaterforeninger' (pdf)Læs 'Bilag 1 - notat til Kulturministeren fra Danmarks Teaterforeninger' (pdf)


Hans Christian Gimbel, tidligere leder af Republique:
Læs Bidrag om indholdsudvikling og mindre administration i fremtidens scenekunst (pdf)


Andreas Dawe, dramatiker, sceneinstruktør og teaterproducent:
Læs  Andreas Dawes indspark om teater (pdf)


Morten Jung, Frederiksberg:
Læs forslag 'Nedlæg Det Københavnske Teatersamarbejde' (pdf)Læs Korrektionen af oplysningerne vedr. indlæg om Det Københavnske Teatersamarbejde 


Det afgåede Projektstøtteudvalg for Scenekunst (2014-2017) - anbefalinger:
Læs Projektstøtteudvalgets anbefalinger


Scenit:
Læs forslag om administrative lettelser på sceneunstområdet (pdf)


Søren Møller, Fredericia Teater:
Læs forslag om ny tilskudsstruktur (pdf)