Charter for frivillighed og lettere at være frivillig

I 2013 opdaterede regeringen charteret for, hvordan den frivillige verden og den offentlige sektor i Danmark kan spille sammen fremover. Det er nu fulgt op af et idékatalog og et samlet regeringsudspil, som skal gøre det lettere at være frivillig.

Samspillet mellem det frivillige Danmark og den offentlige sektor har brug for nye visioner og rammer, derfor har regeringen med kulturministeren, social- og integrationsminister, minister for Sundhed og forebyggelse og økonomi- og indenrigsministeren i spidsen opdateret charteret for samspil mellem det frivillige Danmark/ Foreningsdanmark og den offentlige sektor. Nu er initiativet fulgt op af et idékatalog, der giver konkrete eksempler på, hvilke muligheder der ligger i samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner og frivillige foreninger, organisationer og råd, og hvordan samarbejdet konkret kan foregå.                       

Herudover har regeringen lanceret udspillet ”Lettere af være frivillig”. I udspillet er der 10 konkrete initiativer som skal hjælpe frivillige ud over barriere, der i dag kan gøre den frivillige indsats besværligt. Initiativerne tager udgangspunkt i problemer, de frivillige selv har peget på i ”Barriere- og løsningskataloget for frivillighedsområdet f.eks. bedre vilkår for frivillige på overførselsindkomst, sløjfe kravet om arbejdspladsvurderinger og hygiejnekurser for frivillige. 

Nogle af initiativerne er allerede i gang og andre vil blive sat i gang i løbet af det næste år. Frivillighedscharteret indgår som et af de 10 initiativer. 

Se video

Kulturminister Marianne Jelved forklarer, hvorfor de frivilliges indsats og det frivillige foreningsliv i Danmark er så vigtigt. Videoproduktion: www.eyelight.dk