God ledelse i selvejende kulturinstitutioner

Anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner, og formålet med dem er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer.

Baggrunden for arbejdet er et stigende krav til ledelsens af kulturinstitutionerne. De fleste selvejende kulturinstitutioner i Danmark er blevet til på græsrodsniveau med et folkeligt mandat. Men forventninger til kvaliteten er øget med tiden, og det har ført til et behov for professionalisering af institutionerne.

Anbefalingerne i anvendelse

Kulturministeriets mål med anbefalingerne er, at kulturinstitutionernes ledelse sætter sig ind i anbefalingerne, og tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold. Anbefalingerne supplerer den lov om tilskud til selvejende institutioner, der blev vedtaget i december 2010.

Anbefalingerne er udarbejdet af et udvalg under Kulturministeriet. Udvalget blev nedsat i 2010 og har haft direktør for Tivoli Lars Liebst som formand.

Baggrund: læs Lars Liebsts forord om baggrunden for udarbejdelse af anbefalingerne

Lovgivning 

Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner er en del af gennemførelsen af Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Anbefalingerne skal styrke bestyrelser og direktioner i forhold til at løfte de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, loven og bekendtgørelsen pålægger dem, og understøtte, at tilskudsmodtagere løser offentligt finansierede opgaver professionelt, kompetent og effektivt.

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Lov nr. 1531 af 21. december 2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra KulturministerietBekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010

Læsevejledning til ovenstående lov og bekendtgørelse