Baggrund

Ved Lars Liebst, udvalgsformand.

Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner. Formålet med arbejdet er at styrke den gode ledelse, så kunsten og kulturen får de bedst mulige administrative rammer at udfolde sig under i forbindelse med ”Lov om administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet”.

De selvejende kulturinstitutioner i Danmark er som regel blevet til på græsrodsniveau med et folkeligt mandat. Med tiden er forventninger til kvaliteten øget, og det har ført til et behov for professionalisering af institutionerne. Et behov, som selvsagt skærper kravene til ledelsen. Det gælder i særlig grad de institutioner, som modtager driftstilskud fra det offentlige.

Vi har de senere år set eksempler på, at utilstrækkelig eller dårlig ledelse af kulturinstitutioner har fået betydelige konsekvenser både for institutionerne, deres ledelser og for den tillid og respekt, som kulturinstitutioner og -projekter generelt nyder i samfundet.

Samfundet har helt legitime forventninger til god ledelse, der ligger ud over den kunstneriske nødvendighed og kulturelle forpligtelse. Det er udvalgets opfattelse, at det netop er i samspillet mellem disse hensyn, at institutionerne bedst kan udfolde deres virke.