Fakta om 70-konventionen

FN’s organisation for undervisning, videnskab og kultur (UNESCO) vedtog i 1970 en konvention om at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande ("70-konventionen"). Formålet med konventionen er at etablere en fælles juridisk ramme for at modvirke landenes tab af kulturgenstande, som det enkelte land anser for vigtige dele af dets kulturarv.

Danmark tiltrådte konventionen i 2003.

Konventionen kan læses her på Kulturministeriets hjemmeside

70-konventionen indeholder bl.a. bestemmelser om landenes forpligtelser og forholdet mellem dem.

Danmark er f.eks. forpligtet til at bistå et land, hvorfra en kulturgenstand er ulovligt udført, med at søge genstanden tilbageleveret til dens retmæssige ejer.

Da Danmark tiltrådte 70-konventionen, blev der i museumsloven (§ 33) indført en bestemmelse om, at et museum (der er omfattet af loven) ikke må erhverve en genstand, hvis den er udført fra et andet land i strid med dette lands lovgivning, og hvis forholdet er omfattet af en international overenskomst, som er tiltrådt af det pågældende land og Danmark. Genstande, der er erhvervet i strid med reglerne, skal tilbageleveres.

Hvis du i et andet land køber en kulturgenstand, der er stjålet fra et museum eller en tilsvarende institution, skal genstanden ifølge konventionen i visse tilfælde leveres tilbage.