HAR DU EN SKAT MED I KUFFERTEN?

Tænk dig godt om, før du køber eller tager imod en kulturgenstand på din udlandsrejse.Det kan nemlig vise sig at være et vigtigt stykke kulturarv for det land, du besøger. Og du risikerer at blive straffet for at tage genstanden med hjem til Danmark.

Kulturarv tilhører oprindelseslandet. Når du er på rejse i udlandet, skal du passe på, når du køber eller på anden måde anskaffer dig kulturgenstande, der kan være kulturarv.

Kulturgenstande, der kan være kulturarv, er f.eks.:

• Oldsager

• Kunst

• Antikviteter

• Bøger, manuskripter og arkivalier.

Hvad skal du gøre?

Det er det enkelte land, der afgør, hvilke genstande der er umistelige for landets kulturarv. Og det er det enkelte land, der fastsætter regler om, hvordan dets kulturarv beskyttes.

Ønsker du at tage en kulturgenstand med hjem, der kan være kulturarv, så følg disse enkle råd:

Undersøg, om genstanden kan udføres frit, om den kræver en særlig tilladelse, eller om der gælder et ubetinget udførselsforbud. Du kan orientere dig om udførselslandets regler ved at henvende dig til de myndigheder, som giver tilladelse til at udføre kulturværdier.

UNESCOs hjemmeside kan du også finde oplysninger om reglerne i en række lande.

Husk, at en tilladelse til at udføre en kulturgenstand kun kan udstedes af særligt ud-pegede myndigheder i det land, hvor du ønsker at udføre genstanden fra.

Husk, at reglerne gælder, uanset hvordan du har fået fat i genstanden.

Hovedregel

Er du i tvivl, om det er lovligt at tage en kulturgenstand med hjem – så lad være!

Internationale regler

Mange lande har oplevet alvorlige forringelser af deres kulturarv, fordi enestående kulturgenstande er ført ud af landet. Derfor har mange lande indført regler, som skal hindre ulovlig udførsel af kulturværdier. Det gælder også Danmark.

I dag har en række lande også indgået fælles aftaler, der skal forhindre, at et land bliver berøvet dets kulturarv. UNESCO har vedtaget en 70-konventionen om ulovlig handel med kulturværdier, den suppleres af UNIDROIT-konventionen om stjålne og ulovligt eksporterede kulturgenstande. derudover har EU vedtaget regler, der skal sikre tilbagelevering af ulovligt fjernede kulturgenstande fra et medlemsland:

Se 70-konventionen

Se UNIDROIT-konventionen

Se EU-reglerne for området

Du kan blive straffet

Hvis du ulovligt tager kulturarv med dig ud af et land, kan du risikere at blive anholdt ved udrejsen. Men du kan også få problemer med oprindelseslandets myndigheder efter hjemkomsten. Hvis den udførte genstand stammer fra tyveri eller anden berigelsesforbrydelse i det land, hvorfra den er udført, kan du blive straffet for hæleri.