Fakta om EU-reglerne

EU har indført en ordning om tilbagelevering af kulturgenstande, som er blevet fjernet ulovligt fra et EU-medlemsland. EU-ordningen gælder også for EØS-landene (Island, Liechtenstein og Norge).

Ordningen fastlægger, hvornår og hvordan medlemsstaterne skal hjælpe hinanden i denne type sager. Medlemsstaterne kan bl.a. bede hinanden om at eftersøge kulturgenstande, der er ulovligt fjernet fra deres respektive områder. Hvis Danmark modtager en forespørgsel, er det typisk politiet, som skal eftersøge kulturgenstanden og finde besidderen og/eller indehaveren af genstanden. Er en kulturgenstand ulovligt i Danmark, skal Kulturværdiudvalget og politiet underrette den anden medlemsstat, hvor kulturgenstanden er ulovligt fjernet fra.

I EU-ordningen er fastsat værdigrænser for, hvornår en kulturgenstand er omfattet af ordningen.

Reglerne findes i lov nr. 1104 af 22. december 1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v. Loven gennemførte EU-direktiv 93/7/EØF.