UNIDROIT-konventionen

Herunder kan du læse fakta om UNIDROIT-konventionen og loven om tilbagelevering af og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande

Den internationale organisation for samordning af privatretten – UNIDROIT, som også Danmark er medlem af – vedtog i 1995 konventionen om stjålne og ulovligt eksporterede kulturgenstande. Konventionen, som supplerer UNESCOs 70-konvention, har til formål at regulere den praktiske behandling af sager om udlevering og tilbageførsel af stjålne og ulovligt eksporterede kulturgenstande. Konventionen bestemmer bl.a., at private kan rejse sag om, at stjålne kulturgenstande skal tilbageleveres, samt at ulovligt eksporterede kulturgenstande også skal tilbageleveres.

Danmark har tiltrådt konventionen i 2010.
Se konventionen på UNIDROITs hjemmeside

Konventionen er i Danmark fulgt op af loven om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande.
Se lovgivningen om tilbagelevering

Loven bestemmer bl.a., at stjålne kulturgenstande og ulovligt udgravede kulturgenstande, der er blevet fjernet fra UNIDROIT-landene, altid kan kræves tilbageleveret.

Herudover bestemmer loven, at en kulturgenstand, der ulovligt er eksporteret fra et UNIDROIT-lands territorium, kan kræves tilbageleveret, når genstanden er af en vis kulturel betydning, og kravet indbringes inden for konventionens tidsfrister.

Endelig bestemmer loven, at en sag om tilbagelevering af en ulovligt eksporteret kulturgenstand vil kunne anlægges ved en dansk domstol, når blot genstanden befinder sig her i landet.