Idræt for alle

Kulturministeriet og Nordea-fonden har iværksat en ny treårig landsdækkende indsats for at få flere til at dyrke motion og idræt.

Breddeidrætsinitiativet ”Idræt for Alle” har til formål at aktivere udvalgte kommuner til at tænke nyt og udvikle nye tilbud, der kan få flere til at dyrke idræt. Målet er at fremme den brede idrætsdeltagelse på nye, kreative måder, som kan løse nogle af de udfordringer, man har lokalt med at sætte flere i bevægelse. Projekterne i de udvalgte kommuner (breddeidrætskommunerne) skal inspirere og give idéer til landets andre kommuner.

Initiativet har afsæt i Breddeidrætsudvalgets rapport fra 2009 og erfaringer fra perioden 2010-2011.

Med en breddeidrætspulje på 20 mio. kr. blev alle kommuner inviteret til at søge om at blive breddeidrætskommune for perioden 2014-2016.

Syv kommuner valgt som breddeidrætskommuner 2014-2016

Den 17. december 2013 blev navnene på syv valgte kommuner meldt ud. De udvalgte breddeidrætskommuner er Aabenraa, Aarhus, Gribskov, Høje-Taastrup, Mariager Fjord, Roskilde, Thisted.

Læs mere om de syv kommuners projekter

Læs pressemeddelelsen

Breddeidrætskonferencer

Der vil i løbet af projektet blive afholdt to konferencer. Formålet med disse er at formidle erfaringerne fra de syv kommuner ud til en bredere kreds bestående af landets kommuner, idrætsorganisationer, politikere og øvrige interessenter på idrætsområdet samt at understøtte den generelle idrætspolitiske debat i Danmark. Den første breddeidrætskonference blev afholdt den 18. januar 2016. På konferencen blev de igangværende 38 projekter præsenteret for en bred kreds af deltagere..

Læs mere om konferencen

Evaluering

TSE Consulting har med Lotte Grünbaum Consulting som underleverandør vundet udbuddet af evalueringen af ”Idræt for Alle 2014-2016”. De kommer til at lave en læringsorienteret evaluering, der fokuserer på, hvilke elementer i projekterne, der bidrager positivt og negativt til at nå målet med det enkelte projekt. I det ligger også en evaluering af, hvorvidt projekterne medfører en målbar effekt.

Hjemmeside for Idræt for Alle

Hjemmesiden udgør en platform for alle, der har interesse for breddeidræt; en platform, hvor man kan få adgang til ny viden på området og læse om de erfaringer, kommunerne gør sig.

Kommuner kan spejle sig i de syv breddeidrætskommuner via denne portal, og forhåbningen er, at den viden, der affødes af de igangværende projekter, kan inspirere til videre arbejde i alle landets kommuner.

På hjemmesiden kan man også holde sig orienteret om, hvornår de to konferencer, der bliver afholdt i forbindelse med projektet, løber af stablen.

Følg med i projektet og læs mere på Idræt for Alles egen hjemmeside 

Det tidligere breddeidrætskommuneprojekt

Læs om tidligere projekter på http://breddeidraet.nu/projekter

Læs Breddeidrætsudvalgets rapport ’Idræt for alle’ fra 2009 (pdf)

På Nordeafondens hjemmeside kan du også læse og se mere om de 66 projekter, der kom i gang i den første periode med breddeidrætskommuner