Idræt for personer med særlige behov

I forbindelse med satspuljeforliget 2015-2018, er der på Kulturministeriets område forhandlet midler til projektet ”Idræt for personer med særlige behov”.

Regelmæssig motion bidrager til en bedre sundhed og højere livskvalitet. Dette gælder også for udsatte borgere, der ofte lever et liv, som kan sætte sundheden på prøve. Derudover er idræt også brobygger mellem mennesker – også mennesker med forskellige sociale baggrunde. Gode oplevelser i idrætsfællesskaber kan være første skridt på vejen mod nye netværk og en ny og bedre tilværelse.

Projektets formål er at sikre, at der også fremover gennemføres initiativer for udsatte grupper/personer med særlige, sociale behov, som kan give disse persongrupper mulighed for at dyrke idræt eller motion.

Målgruppen for indsatsen er udsatte borgere med særlige, sociale behov som fx sindslidende, misbrugere mv., herunder personer, der opholder sig på væresteder og lignende tilbud, som ofte har svært ved at få motioneret regelmæssigt. Målgruppen omfatter begge køn og spænder også bredt i forholdt til alder, geografi etc.

Hent projektbeskrivelsen (pdf)

Ansøgningsfristen var den 8. juni 2015. 

Den 13. oktober 2015 blev det offentliggjort, at Idræt for Sindet, Ombold og Dansk Udsatte Idræt var de udvalgte tilskudsmodtagere. 

Læs mere i pressemeddelelsen om satspuljeforliget 2015-2018

Læs evaluering og opfølgende notat fra Oxford Research af ”Idræt for personer med særlige behov 2015-2018" (pdf)