Idræt for udsatte

I de idrætspolitiske sigtelinjer er der identificeret 6 indsatsområder, der skal understøtte realiseringen af den idrætspolitiske vision om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.

Et af indsatsområderne er, at alle – også udsatte grupper – skal have gode muligheder for at dyrke idræt. At dyrke idræt bidrager til sundhed og højere livskvalitet. Dette gælder for alle – herunder for udsatte personer, der ikke nødvendigvis har ressourcer til prioritere sundhed. Derudover skaber idræt relationer mellem mennesker – også mennesker med forskellige sociale baggrunde. Gode muligheder for at dyrke idræt skaber gode muligheder for at få folk til at dyrke idræt, og kan være et skridt på vejen til en ny og bedre tilværelse. 

Parterne bag den politiske stemmeaftale om idræt har derfor afsat midler, der har til formål at forankre og understøtte indsatser fra landsdækkende almennyttige organisationer, der tilbyder idræt til udsatte personer. 

Det bemærkes, at der vil kunne søges supplerende tilskud til igangværende indsatser, der er finansieret af satspuljemidler. 

 

Ansøgningsfristen var den 27. maj 2016, og følgende fik tildelt midlerne:

  • BROEN Danmark
  • DFUNK Sport
  • GAME
  • OMBOLDT

Projektbeskrivelse: Pulje: Idræt for udsatte  (pdf)