Idrætsudredning

Kulturministeriet har gennemført en udredning af idrættens økonomi og struktur i Danmark.

Foto: Colourbox

 

Formålet med udredningsarbejdet var at gå idrætsområdet efter i sømmene, så politikere og idrætsorganisationer får et godt grundlag for at kunne træffe beslutninger om, hvordan idrætten skal organiseres og finansieres i fremtiden.

Tendenser

Udredningen kortlægger overordnede tendenser for dansk idræts økonomi og struktur, analyserer pengestrømme og omkostningseffektivitet i de store danske idrætsorganisationer og belyser kommuners og foreningers syn på de store idrætsorganisationers arbejde.

Hent udredningen i boksen øverst til højre her på siden.

Scenarier

I udredningsarbejdet skal der også beskrives en række mulige scenarier for, hvordan idrætten i Danmark kan organiseres og finansieres i fremtiden, så Danmark også fremover kan være hjem for en af verdens mest idrætsaktive befolkninger. 

Hent publikation om scenarier

Beslutningen om igangsættelsen af udredningsarbejdet blev truffet af regeringen i november 2012. 
Læs mere om udredningen i kommissoriet (pdf)