Informationskampagne om digital radio

Kulturministeriet har iværksat en informationskampagne, der skal fremme lytning til digital radio og informere om overgangen til DAB+ i Danmark.

 

Baggrund for kampagnen

Kampagnen bygger på den politiske medieaftale, der gælder for 2015-2018, og som et bredt flertal i Folketinget står sammen om. Medieaftalen er den politiske aftale, der sætter rammerne for mediepolitikken i Danmark, herunder radio og fjernsyn. 

Mediepolitisk aftale for 2015-2018 (pdf)

Fra politisk side vil der blive truffet en beslutning om, hvornår der skal slukkes for FM-radio, når 50 % af radiolytningen i Danmark er digital. FM-radio vil dog tidligst blive slukket to år efter, at det er konstateret, at 50 % af lytningen er digital. Med afsæt i medieaftalen er det derfor blevet besluttet, at der skal igangsættes en informationskampagne, som skal fremme den digitale radiolytning i Danmark. Fordelen ved digital radiolytning er, at borgerne kan få adgang til flere radiokanaler, end det er muligt med FM-radio. 

DAB bliver til DAB+

Udover at fremme digital radiolytning skal kampagnen også informere om, at det digitale radioformat skifter fra DAB til DAB+ 1. oktober 2017. DAB+ er efterfølgeren til DAB. Den nyere DAB+-teknologi giver plads til flere kanaler på sendenettet og dermed mulighed for at, der kan komme flere radiokanaler i Danmark. En lang række regionale kanaler sender allerede i dag på DAB+, og fra den 1. oktober vil alle landsdækkende kanaler, der i dag sendes på DAB, blive sendt på DAB+. 

Hvem udfører kampagnen? 

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som under Kulturministeriet er opdragsgiver til kampagneindsatsen. Kampagnen har et samlet budget på 9,8 mio. kr. Den varer frem til slutningen af 2019 og varetages af kampagnesekretariatet Mere Radio, der er forankret i kommunikationsbureauet Primetime.

Læs mere om udbuddet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Et bredt netværk bakker op om informationskampagnen

Kampagnen gennemføres i samarbejde med brancheforum for digital radio, der består af et bredt netværk af brancheaktører. 

Mere om kampagnen

På kampagnens hjemmeside mereradio.dk kan du læse mere og finde svar på mange spørgsmål vedrørende digital radio og ovegangen til DAB+.

Fra den 7. august 2017 starter en bred informationsindsats, som skal forberede danskerne på overgangen til DAB+. 

Frem til medio 2019 forstsætter kampagnen med information om digital radio og de fordele det giver, samt om hvordan man lytter til digital radio i bilen.