Hvorfor KulturDanmark?

Kultur skaber fællesskab, drivkraft og job i en by eller en region. Hvor der er gode kulturoplevelser – kunst, musik, litteratur, koncerter, cirkus – er der helt sikkert også igangsættere, innovation og energi. Dér vil folk gerne bo.

Kulturministeriet har igangsat satsningen KulturDanmark, som sætter fokus på potentialet i kulturen udenfor de store byer. KulturDanmark begynder med en inspirationstur gennem landet, delvist i selskab med minister for by-, bolig- og landdistrikter Carsten Hansen, der også har engageret sig i KulturDanmark.

Aktivér kulturpotentialerne

De to ministre mødes med lokale kulturaktører til brainstorm og en debat om, hvordan de enkelte regioners mange kulturressourcer kan blive mere synlige for hele Danmark. Inspirationsmøderne skal give ministrene et bedre indblik i regionernes arbejde og udfordringer med kulturen indenfor tre temaer; vækst, synlighed og engagement. Sammen taler de om regionens kulturpotentiale og finder nye kulturprojekter, som kan skabe vækst og jobs i området, samt diskuterer, hvilke samarbejdsprojekter der kan skabe endnu mere synlighed og mobilitet i regionen.

Det første stop var d. 3. december i Ebeltoft efterfulgt af Middelfart den 4. I det nye år går turen til fire andre destinationer, heriblandt Aalborg d. 9. januar. Formålet er at samle inspiration og ideer i de forskellige regioner til et første udkast til et samlet udspil for KulturDanmark, som vil blive udarbejdet i løbet af 2013.

Ministeren holder i alt seks inspirationsmøder rundt om i landet og vil efter sin inspirationstur præsentere resultaterne på det kulturelle topmøde med kulturregionerne i foråret. Input fra campingvognen bliver lagt her på ministeriets hjemmeside.

Besøg KulturCampingvognen

Samtidig med inspirationsmøderne vil Kulturministeriets ungerådgivere opstille en "KulturCampingvogn" på et centralt punkt i de forskellige byer. Her er unge (i alle aldre) og fra hele regionen inviteret til at komme med idéer og input til vores idéboks for KulturDanmark – gerne indenfor emnerne synlighed, engagement og vækst/turisme. Du har mulighed for at bidrage med idéer på tre måder:

     

  • Optage via campingvognens shoutbox-kamera
  • Skrive din ide som et sms-haikudigt eller male din ide som graffiti på selve campingvognen
  • Indsende din ide via idéboksen her på kum.dk 
  •  

Ministeren vil selvfølgelig også selv komme forbi KulturCampingvognen i hver by.

KulturCampingvognens facebookside

Læs mere om Ungerådgiverne