Kulturkanon

Kulturkanonen består af 108 værker fordelt på kunstarterne arkitektur, billedkunst, design og kunsthåndværk, film, litteratur, populærmusik, partiturmusik, scenekunst og børnekultur. Valget af værker blev offentliggjort i januar 2006.

I et særnummer af Kulturkontakten januar 2006 blev listerne over de valgte kanonværker offentliggjort. Samtidig offentliggjorde kanonudvalgende en kort begrundende tekst for hvert kanonværk.

Læs Kulturkontakten nr. 1/2, 2006 

Kulturkanon som hjemmeside og i bogform

I august 2006 blev Kulturkanonen formidlet på en omfattende hjemmeside, hvor kanonværkerne blev præsenteret i lyd, billeder og tekster skrevet af uafhængige, professionelle skribenter. 

I samme måned udkom bogen "Kulturkanon" fra JP/Politikens Forlag. 

3 år efter i september 2009 blev hjemmesiden forlænget for endnu en 3-årig periode. 

Læs teksterne fra den oprindelige hjemmeside om Kulturkanon

Om Kulturkanon

I 2005 nedsatte daværende kulturminister Brian Mikkelsen syv udvalg, der gav deres bud på de mest uomgængelige danske kunstværker.

Januar 2006 blev valget af værker offentliggjort. Kulturkanonen består af 108 værker fordelt på kunstarterne arkitektur, billedkunst, design og kunsthåndværk, film, litteratur, populærmusik, partiturmusik, scenekunst og børnekultur.

Kanonen var tænkt som en introduktion til den danske kulturarv. En introduktion, der kunne udgøre et kvalificeret udgangspunkt og grundlag for en fortsat debat om den danske kunst og kultur.