1990'erne: Murens fald, internet og nationalleksikon

Mens Danmark byggede broer og samtalekøkkener, rejste Kulturministeriet storstilede bygninger. Muren faldt, og internettet blev bredt ud over verden. Grænser forsvandt – i EU og i det hele taget. Kulturministeriet arbejdede for at værne om dansk kultur og for at bringe den ud i en flydende verden. København var europæisk kulturby, og danskerne fik nationalleksikon. Filmen fik ny lov midt i dogmesuccesen, og litteraturen fik sin første lov.

Encyklopædien

I juni 1994 hed det stilfærdigt i en meddelelse fra Kulturministeriet: ”Det er blevet lettere og mere overskueligt at søge penge fra Kulturministeriets forskellige støtteordninger, efter at ministeriet har oprettet et selvstændigt tilskudssekretariat.”Meddelelsen stod som en notits bagest i ministeriets eget tidsskrift, Kulturkontakten. Oven over tilskudsnotitsen stod denne meddelelse: ”På Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner skal der frem til 1996 oprettes op mod 1.200 ekstra studiepladser. Det svarer til næsten 50 procent flere pladser end hidtil forudsat. Det sker som led i regeringens initiativer til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden.”

1990’erne var årtiet, hvor den folkelige modstand mod Kulturministeriet endegyldigt var fordampet. Og som det fremgår af de to meddelelser i Kulturkontakten, handlede ministeriets opgaver nu om administration af noget, der lignede overflod. Publikationen Kulturkontakten var i sig selv udtryk for ministeriets handleform i et årti, hvor buzzwords som kultureksport, resultatkontrakt, new public management og begivenhedskultur føg over Nybrogade og hele landet.

Kulturkontakten blev etableret af den konservative minister Grethe Rostbøll i 1992. Rostbøll havde afløst Ole Vig Jensen i 1990, og den konservative minister havde ganske effektivt iværksat en stribe planer – alt fra storstilede byggerier til det gigantiske projekt med en national encyklopædi med over 1000 bidragydere. Alligevel indløb der kritik fra Finansministeriet af Kulturministeriets aktivitetsniveau som døsig administration. Dette førte til negativ presseomtale i slutningen af 1991, hvorefter Grethe Rostbøll etablerede Kulturkontakten fra april 1992. En ny tid med kommunikationsafdeling og damagecontrol var indtrådt.

Læse hele artiklen om udviklingen kulturministeriet i 1990'erne (pdf)