Hvorfor skabte man Kulturministeriet?

Kulturministeriet 

Mandag d. 19. september 2011 var det 50 år siden, at Danmark som et af de første lande i verden fik et Kulturministerium. Men hvilke samfundsstrømninger var det egentlig der gjorde, at ministeriet blev stablet på benene dengang i 60'erne?

Det var gode tider. Der lød stemmer i opgangene i de nybyggede beboelsesejendomme, oliefyret brummede i de nye parcelhuse. De nyanlagte motorveje fyldtes med skinnende Opeler, Citroëner og Folkevogne. Danmark i 1961 var en summende mønsterkommune, hvor produktion og forbrug steg stejlt. Netop i foråret 1961 udkom første nummer af boligmagasinet Bo Bedre, som inspirerede danskerne til at indrette deres boliger friskt og moderne. De 50.000 eksemplarer var udsolgt i løbet af en dag.

Folk kunne føle sig trygge på flisegangene. I løbet af de seneste fem år var sociallovgivningen udbygget, så ingen syge, gamle eller handicappede skulle frygte at være overladt til sig selv. Og der var indført et niende skoleår. Det gik så godt, at den socialdemokratiske statsminister, Viggo Kampmann – som året forinden havde vundet folketingsvalget på sloganet ”Gør gode tider bedre” – fandt, at tiden var inde til næste ryk i den store velfærdskonstruktion. Efterkrigstidens varemangel og nøjsomhed var overstået. Nu gjaldt det om, at det materielle overskud blev omsat i forædling og trivsel. Borgerne i 1960’ernes lyse Danmark skulle dels blive dygtigere, dels fylde deres fritid med andet end døsende forbrug.