Public service-udvalget

Tidligere kulturminister Marianne Jelved nedsatte det sagkyndige udvalg, der skulle udarbejde et grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medievirkeligheden de kommende år.

Udvalgets opgaver

På baggrund af den mediepolitiske aftale for 2015-2018 af 26. juni 2014 skulle Public service-udvalget udarbejde et grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medievirkeligheden de kommende år. Udvalget skulle i den forbindelse opstille scenarier for, hvad dansk public service kan/bør være i fremtidens samfund og individualiserede og fragmenterede medieverden. Udvalget skulle afgive delrapporter, men ikke komme med indstillinger. Derudover skulle udvalget afholde halvårlige temamøder med relevante interessenter, ordførere for partierne bag medieaftalen mv. med henblik afrapportering og dialog inden for de forskellige emneområder.

Høring
Public service-udvalget har i foråret 2015 gennemført en høring om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet.

Læs mere om høringen 

Temamøder

Public service-udvalget vil i løbet af 2015 og 2016 afholde fire temamøder med relevante interessenter, ordførere for partierne bag medieaftalen for 2015 til 2018 m. fl. med henblik på afrapportering og dialog inden for de forskellige emneområder, som behandles af udvalget.

4. temamøde

Public service-udvalget offentliggjorde sin rapport onsdag den 7. november 2016. Udvalgets 4. temamøde om afrapportering af udvalgets arbejde vil blive afholdt onsdag den 16. november 2016.
Læs mere om det 4. temamøde: Debat om resultaterne af udvalgets rapport”

 

Læs mere om det 3. temamøde "Public Service Goes Digital"

Læs mere om det 2. temamøde: ”Børn og teenageres medieforbrug – hvad med public service?”  

Læs mere om det 1. temamøde: "Rationalet for public service i det 21. århundrede" 

Udvalgets sammensætning

I udvalget deltager en ekstern formand og ni menige medlemmer.
Medlemmerne af udvalget:  

  • Connie Hedegaard (formand) – Cand.mag. i litteraturvidenskab og historie. Formand  for den internationale miljøfond Kann Foundation og tidligere EU klimakommissær, miljøminister og klima- og energiminister samt tidligere ansat på Berlingske og DR.
  • Henrik Søndergaard - Ph.d. og lektor i medievidenskab v/Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.
  • Christian Nissen - Cand.phil. i samfundsfag og cand.scient.pol, uafhængig rådgiver, forfatter, foredragsholder m.m., adjungeret professor CBS, tidligere generaldirektør for DR.
  • Mette Davidsen-Nielsen - Journalist, administrerende direktør for Dagbladet Information.
  • Carsten Andreasen - Cand.scient.soc., Nordic Research Manager hos Google.
  • Christiane Vejlø - Cand.mag. i medievidenskab, direktør for medie- og konsulentvirksomheden Elektronista.
  • Rune Bech - Journalist og iværksætter. Driver virksomheden BechMedia og er medstifter af Netdoktor.dk
  • Lasse Jensen - Journalist, stifter og indehaver af Jensen & Kompagni ApS.
  • Ole Mølgaard - Selvstændig medierådgiver og bestyrelsesmedlem, Sveriges Radio.
  • Keld Reinicke - Cand.phil. i film, tv og kommunikation. Selvstændig rådgiver inden for udvikling af tv-programmer og digitalt indhold.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kulturministeriet/Slots- & Kulturstyrelsen.