Public Service-udvalgets første temamøde

Det første af fire temamøder om public service-mediernes rolle i den nye medievirkelighed har overskriften "Rationalet for public service i det 21. århundrede" og finder sted torsdag den 10. september 2015 på Nationalmuseets i København.

Public service-udvalget vil i løbet af 2015 og 2016 afholde fire temamøder med relevante interessenter, ordførere for partierne bag medieaftalen for 2015 til 2018 m. fl. med henblik på afrapportering og dialog inden for de forskellige emneområder, som behandles af udvalget.

Det første temamøde afholdes den 10. september 2015 kl. 9.00 til 13.00 på Nationalmuseets i København. 

Se invitationen til temamødet (pdf)

Temamødets indhold

Public service-udvalget ønsker på temamødet at debattere, hvad det væsentlige er/skal være ved public service i den nye medievirkelighed.

Mødet vil tage form af en høring, hvor udvalget til brug for dets videre arbejde gerne vil høre synspunkter fra medieaktører og andre interessenter om følgende to temaer:

  1. Hvad er formålet med public service i den nye medievirkelighed – hvilken rolle skal/kan de danske public service-medier spille i den digitale fremtid i demokratisk, samfundsmæssig og kulturel henseende?
  2. Samspil og muligheder for samarbejde mellem public service-medier og andre medier samt øvrige samarbejdspartnere i den nye medievirkelighed.

Se program for temamødet (pdf)

Se deltagerliste (pdf)

Hent debatoplæg: Rationalet for public service i det 21. århundrede (pdf)

Hent faktabreaker fra TV 2 Analyse: Det individualiserede medieforbrug (pdf)

Høring 

Til brug for udvalgets arbejde har udvalget gennemført en høring for at opnå indsigt i, hvordan branchen og andre interessenter, der påvirkes af medieudviklingen og de ændrede rammevilkår, ser på mulighederne for produktion af indhold på det danske marked i fremtiden – både hvad angår journalistisk indhold som andet medieindhold.

Public service-udvalget har opfordret alle interesserede til at komme med synspunkter på en række spørgsmål. 

Høringsbrev om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet (pdf)

Bilag til høringsbrev (pdf)

Læs de indkomne høringssvar samlet (pdf)

Læs høringsnotat: Om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet (pdf)

Udvalget har desuden til brug for udvalgets arbejde indhentet forskellige oplysninger vedrørende public service i en række lande. Da de modtagne oplysninger er af forskellig detaljeringsgrad mv. indgår der i nedenstående sammenfatning et uensartet niveau for oplysningerne. Udvalget vil i den kommende tid søge nogle af oplysningerne uddybet, hvorfor sammenfatningen indtil videre er af foreløbig karakter.

Læs foreløbig version af indsamling af erfaringer om public service i andre lande