Rapport: Fremtidens danske indholdsproduktion

Et ekspertudvalg har undersøgt vilkårene for finansieringen af dansk audiovisuelt indhold. Rapporten indeholder 13 konkrete idéer til, hvordan finansieringen af dansk digital indholdsproduktion kan sikres i fremtiden.

I marts 2017 nedsatte kulturminister Mette Bock et ekspertudvalg under ledelse af formand, professor, dr. jur. Thomas Riis, der skulle undersøge den fremtidige finansiering af dansk indholdsproduktion og overveje løsningsmodeller, som kan sikre finansieringen af dansk digital indholdsproduktion. 

Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 havde besluttet at nedsætte udvalget. Den 7. december 2017 præsenterede udvalget resultaterne af deres arbejde med særligt fokus på digitale lyd- og billedprogrammer, dvs. tv-indhold og film - i rapporten benævnt audiovisuelt indhold.

Afrapporteringen består af tre dele: En rapport, et idékatalog og bilag. 

Udvalget peger på følgende ideer, der uddybes i rapporten:

Idé I
Styrke on demand-tjenesteudbyderes bidrag til europæisk produktion

Idé II 
Lempe de danske tv-reklameregler

Idé III 
Arbejde for videodelingsplatformes ansvar for klarering af rettigheder

Idé IV 
Udvikle og forøge støtteordninger

Idé V
Øge DR’s samarbejde med den kommercielt finansierede del af tv-branchen og give øget adgang til DR-indhold

Idé VI 
Udvide ophavsretslovens § 35 til at omfatte on demand-tjenesteudbydere

Idé VII 
Støtte indførelse af kvoter for europæiske produktioner

Idé VIII 
Tilskynde og facilitere samarbejde om alternative platforme

Idé IX 
Stille vilkår om brug af aftalelicens ved offentlig støtte

Idé X 
Understøtte lige forhandlingssituation

Idé XI 
Skabe øget transparens og dokumentation om internationale aktører

Idé XII 
Begrænse de ulovlige aktiviteter

Idé XIII 
Fortsat bevare offentligt støttet indhold som et lokomotiv for dansk indholdsproduktion.

Læs mere i udvalgets afrapportering

Du har mulighed for at hente afrapporteringen i to formater – henholdsvis som pdf eller som EPUB. Hvis du skal læse rapporterne via en PC, anbefales det at hente filerne som pdf. 

EPUB-format er særlig velegnet til læsning på mindre skærme, som f.eks. mobiltelefoner, tablets og E-book Readers – se evt. vejledning vedr. EPUB nedenfor.

Hent filerne som pdf:

Rapporten ”Fremtidens danske indholdsproduktion” (pdf)

Idékatalog (pdf)

Bilag (pdf)

Hent filerne som EPUB:

Rapporten ”Fremtidens danske indholdsproduktion” (EPUB)

Idékatalog (EPUB)

Bilag (EPUB)

Hvis du vil læse som e-bog:

Er du på Apple/Mac platformen, kan du anvende app’en ”iBooks” til læsning af EPUB. iBook’s er præinstalleret på dit device.

Har du en Android telefon eller tablet, kan vi anbefale at downloade app’en ”eReader Prestigio” fra Google Play.

Ønsker du at læse EPUB på en Windows PC, kan gratisprogrammet ”Bluefire Reader” anvendes.