Tænketank om musikskolerne

Kulturminister Mette Bock har valgt at videreføre Musikskoletænketanken, som skal danne et overblik over musikskoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, musikskolerne i Danmark står over for i de kommende år. Tænketanken blev nedsat af tidligere kulturminister Bertel Haarder i foråret 2016.

Tænketanken skal formulere anbefalinger om, hvordan de nuværende og fremtidige udfordringer kan tackles. Det er bl.a. udfordringer som dalende elevtal og kønsstereotyper i børn og unges instrumentvalg.


Tænketankens arbejde forventes afsluttet august 2017, og målet er bl.a. at gøre strukturen for musik-skoleområdet i stand til at håndtere de forandringer og nybrud, der sker, og skabe nye udviklingsmuligheder for musikskolerne.

Medlemmer af tænketanken

 • Søren Bojer Nielsen, formand
 • Henrik Sveidahl, rektor Rytmisk Musikkonservatorium
 • Martin Gade, Syddansk Musikkonservatorium
 • Inge Marstal, professor, tidligere underviser på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Asbjørn Keiding, medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik
 • Lena Schnack-Mertz, formand for Danske Musik- og Kulturskoleledere
 • Nina Ulf Jørgensen, repræsentant fra Dansk Musikskolesammenslutning, DAMUSA
 • Sofie Plenge, udpeget af KL
 • Steen Lindgaard, udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen, BKF
 • Jesper Juellund Jensen, udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Repræsentant fra Undervisningsministeriet.

Dialogmøder i hele landet (november og december 2016)

Tænketanken har afholdt en række dialogmøder i hele landet med formålet om at komme i dialog med relevante aktører på musikskoleområdet – musikskolelærere, ledere, samarbejdspartnere, kommunalpolitikere, forældre, kommunalt ansatte etc. Målet med disse dialogmøder har været at give så mange som muligt mulighed for at komme med input til tænketankens videre arbejde og være med i en åben debat og dialog om de udfordringer, der er inden for musikskoleområdet.

Afsluttende dialogmøde (juni 2017)

Musikskoletænketanken afholder et afsluttende dialogmøde for alle interesserede d. 1. juni. Ønsket er at præsentere de foreløbige resultater af arbejdet og udkast til anbefalinger, inden sidste punktum sættes i august 2017.

Materiale til dialogmødet kan downloades her:

Del 1: Musikskolelandskabet 2017 (pdf)
Del 2: Vision for fremtidens musikskole (pfd)
Arbejdsforløb og møder i tænketanken (pdf)
Deltagerliste (pdf)