Visioner for fremtidens museer

Kulturminister Mette Bock har igangsat en visionsproces, der skal bidrage til udviklingen af fremtidens museer.

Foto: Thomas Rahbek, Slots- og Kulturstyrelsen

Visionsforslag og idéer

Som første skridt i processen har ministeren indsamlet forslag og idéer. To visionsgrupper har givet deres bud på et nyt tilskudssystem og der er indkommet en lang række forslag og kommentarer fra interessenter på området.

Hent forslag fra Visionsgruppe 1 (pdf)

Hent forslag fra Visionsgruppe 2 (pdf)

Hent forslag/kommentarer fra interessenter (pdf)

Visionskonference 

Torsdag den 25. januar 2018 inviterede kulturministeren til konferencen ”Visioner for museumsområdet”, hvor over 300 museumsfaglige fra hele landet var samlet for at gå i dialog om museumsområdet.

Her blev visionsgruppernes forslag samt øvrige indkomne forslag præsenteret og debatteret.