Nye visioner for fremtidens museer

Kulturminister Mette Bock har sommeren 2017 igangsat en visionsproces, der skal bidrage til debatten om og udviklingen af fremtidens museer.

Visionsforslag og idéer

Et vigtigt skridt i processen er at indsamle forslag og idéer fra eksperter og interessenter. I den forbindelse har ministeren nedsat to visionsgrupper, der hen over efteråret skal afdække nye muligheder på museumsområdet. De to grupper skal aflevere deres forslag til ministeren den 1. december 2017.
Læs kommissoriet (pdf) 

Herudover har ministeren opfordrer alle øvrige interessenter og aktører til at komme med visioner og forslag via e-mail til kum@remove-this.kum.dk - gerne med angivelse af ”visioner for museumsområdet” i emnefeltet. Bidrag skal være Kulturministeriet i hænde senest 1. december 2017.

Visionskonference 

Torsdag den 25. januar 2018 inviterer kulturministeren til konferencen ”Visioner for museumsområdet”, hvor visionsgruppernes forslag samt øvrige indkomne forslag vil blive præsenteret og debatteret. 

Der er udsendt invitationer til konferencen, og har du modtaget en invitation, kan du tilmelde dig til her: 

Bemærk at der er begrænsede pladser, og at pladserne fordeles efter først til mølle princippet.

 

Yderligere oplysninger om program mv. følger.