Projekt God Adgang

På denne side vil der løbende komme information om Projekt God Adgang.

Danmark ratificerede FN’s handicapkonvention i 2009. Konventionen slår fast, at personer med handicap skal kunne tage del i kulturlivet på lige fod med andre ikke-handicappede.

Derfor har Kulturministeriet indgået aftale med foreningen God Adgang, som i den kommende tid skal gennemgå alle landets statslige og statsanerkendte museer med henblik på at kunne tilbyde museumsbesøgende detaljeret og relevant information om tilgængeligheden til kulturlivet, samtidig med at museerne får mulighed for at få inspiration til arbejdet med tilgængeligheden. 

Mærkningen består af tildeling af fra ét til syv mærker efter en standardiseret skala, som indikerer tilgængeligheden til museet for de syv definerede handicapgrupper. 

Gennemgangen kræver medlemskab af foreningen God Adgang. Kulturministeriet betaler for det første års medlemskab samt grundregistreringen af museets tilgængelighed. Kulturministeren opfordrer til, at museerne forbliver medlemmer af foreningen. 

Årsgebyret for et medlemskab af foreningen afhænger af antal besøgende.

Oversigt over årsgebyr for medlemskab af foreningen God Adgang

(Beløbene er alle ekskl. moms)

     

  • Mere end 250.000 besøgende: 6.000 kr./år
  • 150.000 – 250.000 besøgende: 4.500 kr./år
  • 100.000 – 150.000 besøgende: 3.500 kr./år
  • 50.000 – 100.000 besøgende: 2.500 kr./år
  • 17.000 – 50.000 besøgende: 1.500 kr./år
  • 0 – 17.000 besøgende: 500 kr./år
  •