Vejledninger til institutioner, der modtager driftstilskud.

Disse sider henvender sig til institutioner, der modtager driftstilskud via finanslovsbevillinger, Tips- og Lottomidler eller tilskud fra Statens Kunstfond. Her findes vejledninger for budget og regnskab samt tjekliste til aflæggelse af årsrapport.

Find din institution

Arkitektur:


Billedkunst:


Idræt:


Internationale institutioner:


Litteratur:


Musik:


Råd og foreninger:


Scenekunst:


Statsanerkendte zoologiske anlæg:


Læs mere om de enkelte kunstområder på www.kunst.dk/kunstomraader

Museumsdrift

Ansatte på statsanerkendte museer kan finde information om museumsdrift på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.