Her kan du læse om lovgivning, bevilling og retningslinjer for regnskab.

Tjeklister for årsrapporter

Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Tipsaktstykket

Akt nr. 121 - Tips- og lottomidler, kulturelle formål.
Her kan du læse om tipsmidler til kulturelle formål på Tipsaktstykket:

Læs Tipsaktstykket for 2011 til 2012 (pdf)

Driftstilskudsloven

Driftstilskud til selvejende institutioner og foreninger er fra og med 2011 reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:

Dansk Arkitektur Center

DAC - Dansk Arkitektur Center er et VISIONARIUM, der udvikler og formidler viden om arkitektur, byggeri og byudvikling med fokus på fremtiden.

DAC tilbyder en bred vifte af faglige og kulturelle aktiviteter, herunder udstillinger, undervisning, professionalisering, debatter, foredrag, guidede ture m.m. med det formål at skabe bred interesse for arkitektur, bane vej for nye idéer på tværs af brancher og vise, hvordan arkitekturen skaber kulturel og økonomisk værdi for mennesker, virksomheder og samfund.

De fleste af DACs projekter gennemføres i samarbejde med danske og internationale samarbejdspartnere.

DAC er basisfinansieret af et partnerskab bestående af Realdania, Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

DAC er desuden Kulturministeriets internationale operatør på bl.a. arkitekturbiennalen i Venedig.