Kunsthaller og udstillingsinstitutioner, der modtager driftsstøtte fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, kan her finde retningslinjer og vejledninger for opstilling af budget, årsregnskab og tjekliste i forbindelse med aflæggelse af årsrapport.

Tjeklister for årsrapporter

Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Frist for aflæggelse af budget og regnskab

6 måneder efter bevillingsårets afslutning, altså den 1. juli

Udstillingsvederlag

Udstillingssteder, der modtager driftstilskud, er forpligtet til at udbetale vederlag for lån af værker, der ejes af kunstneren selv.

Flerårige driftstilskud

For institutioner, der har fået flerårigt driftstilskud, skal der indsendes handlingsplan (samt eventuelt særlige tillægsaftaler), udstillingsprogram og budget for det kommende år med frist den 1. august.

Billedkunstloven

LBK. nr 1004 af 29/11/2003:

Finanslovshenvisning

Det samlede budget for Statens Kunstråds Billedkunstudvalg kan findes under Finanslovens § 21.21.47

Statens Kunstråds Billedkunstudvalg ønsker at yde en delvis støtte til drift til udstillinger og udstillingsvirksomhed, og støtten er ikke nødvendigvis permanent.
Det er udvalgets holdning, at det principielt må være Kulturministeriets og kommunernes opgave, at sikre kulturinstitutionernes løbende grundlæggende drift.