Tjeklister for årsrapporter

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Driftstilskudsloven

Driftstilskud til selvejende institutioner og foreninger er reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:

Udlovningsloven

En række institutioner på idrætsområdet modtager midler i henhold til Udlodningsloven:

Aktstykke om udlodningsmidler til idrætsformål

En række mindre organisationer på idrætsområdet modtager fra 2015 midler fra et særskilt idrætsaktstykke. Før 2015 modtog mindre idrætsorganisationer midler fra aktstykke om udlodningsmidler til kulturelle formål.

Tiltrådte aktstykker kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside