Tjeklister for årsrapporter

Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Regnskabsmodel

Budgetter og regnskaber for driftsinstitutioner kan med fordel opstilles efter følgende regnskabsmodel:

Frister for budget og regnskab

Skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde inden den 1. november.

Tipsaktstykket

Akt nr. 105 - Tips- og lottomidler, kulturelle formål. Her kan du læse om tipsmidler til kulturelle formål på Tipsaktstykket:

Formålet med ordningen

Instituttets formål er, som det fremgår af vedtægterne, at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd mellem Danmark og Italien, fortrinsvis ved at være rammen for forskning, studier og kulturelle aktiviteter inden for videnskab og kunst, for hvilke Rom er et naturligt centrum, samt ved udgive videnskabelige skrifter, herunder Analecta Romana Instituti Danici og dets Supplementum.

Instituttet er hjemsted for forskning og studier først og fremmest indenfor områderne arkæologi, filologi, historie, kirke-, kunst-, litteratur- og musikhistorie, samt billedkunst, fotografi, arkitektur og musik. Også andre videnskabelige og kunstneriske områder kan begrunde ophold ved instituttet.

Instituttet arrangerer workshops, symposier, foredrag, koncerter, udstillinger m.m. i tilknytning til instituttets og stipendiaters forskning eller kunstneriske arbejde (cf. Beretninger og arrangementer). Disse aktiviteter, som ofte sker i samarbejde med danske og italienske institutioner, henvender sig til de internationale faglige miljøer og italienske kolleger. Andre arrangementer gennemføres fx i samarbejde med lærere i dansk ved italienske universiteter med særlig henblik på studerende i dansk og nordiske sprog. De fleste arrangementer er dog åbne for alle interesserede.

Det Danske Institut i Rom aflægger regnskab og årsredegørelse til Kulturstyrelsen, der administrerer Tipsbevillingen.