Vejledninger om aflæggelse af regnskab

Tjeklister for årsrapporter

Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Regnskabsmodel

Budgetter og regnskaber for driftsinstitutioner kan med fordel opstilles efter følgende regnskabsmodel:

Frister for budget og regnskab

Budget og regnskab skal være Kulturstyrelsen i hænde inden den 1. november.

Tipsaktstykket

Akt nr. 105 - Tips- og lottomidler, kulturelle formål. Her kan du læse om tipsmidler til kulturelle formål på Tipsaktstykket:

Formålet med ordningen

Det Danske Kulturinstitut formidler kulturudveksling mellem Danmark og udlandet. Det sker gennem hovedkontoret i København og dets afdelinger i: Benelux, Estland, Letland, Litauen, Polen, Storbritannien, Rusland, Tyskland, Ungarn, Kina og Brasilien.

Kulturinstituttet arbejder ud fra et bredt kulturbegreb, der omfatter kunst, kultur og samfund. Aktiviteterne koordineres gennem hovedkontoret, udlandsafdelingerne og globale netværk.

Det Danske Kulturinsinstitut aflægger regnskab og årsredegørelse til Kulturstyrelsen, der administrerer tipsbevillingen.