Kulturstyrelsen varetager driftsbevillingerne og tilsynet med en række institutioner inden for litteraturområdet. I det følgende kan du læse vejledninger om aflæggelse af regnskab.

Regnskabsmodel

Budgetter og regnskaber for driftsinstitutioner skal opstilles efter følgende regnskabsmodel:

Årshjul

I følgende dokument kan du læse om frister for aflevering af regnskab.

Litteraturloven

LBK. nr 1005 af 29/11/2003:

Finanslovshenvisning

Det samlede budget for driftstilskud til litterære institutioner kan findes under Finanslovens § 21.21 til § 21.42

Tipsaktstykket

Akt nr. 105 - Tips- og lottomidler, kulturelle formål.
Her kan du læse om tipsmidler til kulturelle formål på Tipsaktstykket:

Driftstilskud

Driftstilskud til selvejende institutioner og foreninger er fra og med 2011 reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Formål med ordningen

Kulturstyrelsen varetager driftsbevillingerne og tilsynet med en række institutioner inden for litteraturområdet. Det drejer sig om institutioner som Det Danske Akademi, der får tilskud via Tips og Lottomidlerne og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Forfatterskolen og Hald Hovedgaard, der modtager driftstilskud via Finansloven.